Dodatni građevinski radovi za realizaciju mjera energetske efikasnosti na objektu mjesne zajednice Koprivna

Datum objave: 05.03.2019. 11:03 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.03.2019.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1158-4-3-5-5-4/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA OŠTRA LUKA
IDB/JIB 4400697800002
Kontakt osoba Saša Rodić
Adresa Oštra Luka 55
Poštanski broj 79263 Oštra Luka (sp bl)
Opština/Grad Oštra Luka
Telefon (052) 337-200
Faks (052) 337-201
Elektronska pošta javnenabavke.oluka@gmail.com
Internet adresa www.opstinaostraluka.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Oštra Luka

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Dodatni građevinski radovi za realizaciju mjera energetske efikasnosti na objektu mjesne zajednice Koprivna

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Dodatni radovi po ugovoru koji je proizašao iz postupka nabavke pod brojem: 1158-1-3-36-5-14/18

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45262700-8 Adaptacija zgrada
Dodatni predmet(i) 45331220-4 Radovi instaliranja klimatizacije


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema specifikaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Koprivna - opština Oštra Luka

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

8 dana od dana zaključenja

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu
idejnog rješenja?

Ne

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIVERZAL BS DOO 4400145270009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

8536,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

28.2.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8536,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8536,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 24. Stav (1) Tačka a)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Nadzorni organ je uputio na neophodnost izvođenja dodatnih radova, odnosno radova koji nisu predviđeni
prvobitno zaključenim ugovorom

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

UNIVERZAL BS DOO

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1158-4-3-5-5-4/19
PODIJELI: