Dodatni i nepredviđeni radovi na izvođenju radova na izgradnji transportnog cjevovoda od izvora Odžak 1 i 2 do postojećeg transportnog cjevovoda Klašnik-Prelovo

Datum objave: 27.08.2021. 12:53 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.08.2021.

DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI

1133-4-3-18-6-9/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA VIŠEGRAD
IDB/JIB 4400503020001
Kontakt osoba Jadranka Gluhović
Adresa Andrićgrad b.b.
Poštanski broj 73240 Višegrad (sp bl)
Opština/Grad Višegrad
Telefon (058) 630-892
Faks (058) 620-602
Elektronska pošta javnenabavke@teol.net
Internet adresa www.opstinavisegrad.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Višegrad

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime druginh ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja vodoprivrednih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Dodatni i nepredviđeni radovi na izvođenju radova na izgradnji transportnog cjevovoda od izvora Odžak 1 i 2 do
postojećeg transportnog cjevovoda Klašnik-Prelovo

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Dodatni i nepredviđeni radovi na izvođenju radova na izgradnji transportnog cjevovoda od izvora Odžak 1 i 2 do
postojećeg transportnog cjevovoda Klašnik-Prelovo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

kao u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12000,00

II 7. Mjesto isporuke robe ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje Opštine Višegrad

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15 dana od dana uvođenja u posao od strane nadzornog organa

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PREDUZEĆE ZA VODOVOD I KANALIZACIJU " 15 APRIL " VIŠEGRAD 4400497540006 Višegrad Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11809,85

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bes PDV-a u KM

11809,85

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bes PDV-a u KM

11809,85

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Moguće podugovaranje

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU

Ne


ANEKS C2


a) Uslovi is Zakona sa primjenu 'Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci'

Član 24. Stav (1) Tačka a)

b) Razlozi sa primjenu 'Pregovaračkog postupka bez obavjavljivanja obavještenja o nabavci'

Razlog provođenja pregovaračkog postupka je zbog toga što su se nakon sprovedenog otvorenog postupka pojavili
dodatni i nepredviđeni radovi koje je neophodno izvesti radi završetka radova po osnovnom ugovoru o izvođenju
radova broj 02-404-5/20 od 19.03.2020. godine.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

PREDUZEĆE ZA VODOVOD I KANALIZACIJU " 15 APRIL " VIŠEGRAD

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1133-4-3-18-6-9/21
PODIJELI: