Dodatni radovi na izgradnji dionice na lokalnoj cesti Hrastovi-Kruščica i rekonstrukciji ceste Kruščica-Lendići-Doribaba-Bistrica-Šimića Polje

Datum objave: 23.11.2020. 13:54 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.11.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1190-4-3-145-5-88/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA JAJCE
IDB/JIB 4236200900004
Kontakt osoba Jasna Aganović
Adresa Nikole Šopa bb
Poštanski broj 70101 Jajce (hp mo)
Općina/Grad Jajce
Telefon (030) 657-000
Faks (030) 657-000
Elektronska pošta opc.jajce.nabavke@gmail.com
Internet adresa www.opcina-jajce.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Jajce

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Dodatni radovi na izgradnji dionice na lokalnoj cesti Hrastovi-Kruščica i rekonstrukciji ceste Kruščica-Lendići-Doribaba-
Bistrica-Šimića Polje

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Dodatni radovi na izgradnji dionice na lokalnoj cesti Hrastovi-Kruščica i rekonstrukciji ceste Kruščica-Lendići-Doribaba-
Bistrica-Šimića Polje

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45454000-4 Radovi na rekonstrukciji


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Definisano predmjerom radova

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Jajce

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15 dana od dana potpisivanja ugovora

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu idejnog
rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Da

III 6.a. Broj i datum objave ex ante obavještenja o transparentnosti

Broj 1190-4-3-145-6-82/20
Datum 9.11.2020.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BH4 doo Jajce 4236091690029 Jajce Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

87987,25

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

23.11.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

87987,25

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

87987,25

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka a)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Zakonski osnov za provođenje ovog postupka pronađen je u članu 24. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama. Naime,
tokom izvođenja radova na izgradnji dionice na lokalnoj cesti Hrastovi-Kruščica i rekonstrukciji ceste Kruščica-Lendići-
Doribaba-Bistrica-Šimića Polje pojavili su se radovi koji nisu bili predmet Ugovora, a bez kojih se ovaj projekat ne može
dovesti do kraja, odnosno ne može se kvalitetno izvesti.
Dodatni radovi za izgradnju dionice na lokalnoj cesti Hrastovi-Kruščica i rekonstrukciju ceste Kruščica-Lendići-Doribaba-
Bistrica-Šimića Polje, a koji su neophodni za obezbjeđenje zahtjevanog nivoa usluge, tj. propusne moći i funkcionalnosti
saobraćajnice su:
-u naselju Lendići je zbog bujićinog karaktera potoka potrebno izvesti sandučasti monolitni propust sa ulaznom i izlaznom
glavom dimenzija min 2x1 umjesto predviđenog cjevastog;
-zbog neriješene odvodnje neophodno je izvršiti izradu oborinske kanalizacije na predmetnoj dionici puta u Lendićima kako
bi se izbjeglo naknadno oštećenje novih asfaltnih slojeva;
-u cilju postizanja zahtjevane širine saobraćajnice od 5,5-6,0 m i blizine potoka potrebno je izvršiti izradu AB zidova duž
čitave trase korita sa izmještanjem dijela korita i zaštitom obale privatnih parcela AB gabionima.
Ovi razlozi doveli su do potrebe izvođenja dodatnih radova koji su neophodni da bi se uradila zahtjevana širina
saobraćajnice, propusna moć i funkcionalnost same saobraćajnice u naselju Lendići.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

BH4 doo Jajce

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1190-4-3-145-5-88/20
PODIJELI: