Dodatni radovi na izgradnji dječijeg vrtića u mjesnoj zajednici Brestovčina

Datum objave: 19.03.2021. 16:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

594-4-3-82-5-33/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD GRADIŠKA
IDB/JIB 4401068470004
Kontakt osoba Nataša Golić
Adresa Vidovdanska 1A
Poštanski broj 78400 Gradiška (sp bl)
Opština/Grad Gradiška
Telefon (051) 810-353
Faks (051) 814-689
Elektronska pošta gradonacelnik@gradgradiska.com
Internet adresa www.gradgradiska.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Grad,

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka dodatnih radova na izgradnji dječijeg vrtića u mjesnoj zajednici Brestovčina

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka dodatnih radova na izgradnji dječijeg vrtića u mjesnoj zajednici Brestovčina, a sve prema Predmjeru
radova, izrađenom od strane Odjeljenja za komunalne i stambene poslove na osnovu Izvještaja nadzornog organa.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45214100-1 Građevinski radovi na zgradama za dječji vrtić


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Definisana u tenderskoj dokumentaciji.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Gradiška

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do 30 (trideset) dana od dana zaključenja ugovora

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu
idejnog rješenja?

Ne

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MARKOVIC INVEST-RM 4401756440003 Laktaši Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

150975,39

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

150975,39

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

17.2.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

150975,39

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

150975,39

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 24. Stav (1) Tačka a)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Dana, 28.10.2019. godine, nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke sa ponuđačem „MARKOVIĆ INVEST –
R.M.“ Namanjina bb, Laktaši zaključen je Ugovor o nabavci radova na izgradnji dječijeg vrtića u mjesnoj zajednici
Brestovčina, broj 02-022-429/19.
Prema Izvještaju nadzornog organa, prilikom realizacije Ugovora o nabavci radova na izgradnji dječijeg vrtića u
mjesnoj zajednici Brestovčina, pojavila se potreba za dodatnim radovima, koji se nisu mogli predvidjeti
prilikom pokretanja prvobitnog postupka, i koji su neophodni, te postoji potreba za ugovaranjem tih dodatnih
radova sa istim ponuđačem.
Imajući u vidu da je procjenjena vrijednost dodatnih radova 150.990,00 KM (bez PDV-a), a da je vrijednost osnovnog
ugovora 1.538.889,75 KM (bez PDV-a), dodatni radovi koje treba izvesti ne prelaze vrijednost od 20% osnovnog
ugovora, te se Ugovor o nabavci dodatnih radova na izgradnji dječijeg vrtića u mjesnoj zajednici Brestovčina
može dodijeliti ponuđaču „MARKOVIĆ INVEST – R.M.“ Namanjina bb, Laktaši.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

MARKOVIC INVEST-RM

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
594-4-3-82-5-33/21
PODIJELI: