Dodatni radovi na izgradnji kružne raskrsnice na ukrštanju magistralnog puta M4 sa Ulicom Ivana Gorana Kovačića i Braće Pišteljić na teritoriji grada Banja Luka

Datum objave: 09.02.2021. 10:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

750-4-3-17-5-49/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE "PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU BANJA LUKA
IDB/JIB 4401723780003
Kontakt osoba Milena Đurić
Adresa Trg Republike Srpske 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 334-500
Faks (051) 334-545
Elektronska pošta javnenabavke@putevirs.com
Internet adresa www.putevirs.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i
sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Dodatni radovi na izgradnji kružne raskrsnice na ukrštanju magistralnog puta M4 sa Ulicom Ivana Gorana
Kovačića i Braće Pišteljić na teritoriji grada Banja Luka

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Dodatni radovi na izgradnji kružne raskrsnice na ukrštanju magistralnog puta M4 sa Ulicom Ivana Gorana
Kovačića i Braće Pišteljić na teritoriji grada Banja Luka

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233128-2 Građevinski radovi na kružnom toku


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema predmjeru radova iz TD.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Banja Luka.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 (trideset) dana od dana potpisivanja ugovora.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu
idejnog rješenja?

Ne

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 NISKOGRADNJA D.O.O 4401179620005 Laktaši Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

206464,42

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

4.2.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

206464,42

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

206464,42

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka a)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku radova se pokreće na osnovu člana 24. stav 1. tačka a)
Zakona o javnim o nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH br. 39/2014), odnosno za dodatne radove koji nisu
uključeni u prvobitno razmatrani projekat tj. u prvobitno zaključeni Ugovor ''Izgradnja kružne raskrsnice na
ukrštanju magistralnog puta M4 sa Ulicom Ivana Gorana Kovačića i Braće Pišteljić na teritoriji grada Banja
Luka'', a koji su usljed nepredviđenih okolnosti neophodni za završetak radova i ne mogu se
tehnički odvojiti od osnovnog ugovora.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

NISKOGRADNJA D.O.O

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
750-4-3-17-5-49/21
PODIJELI: