Dodjela podsticajnih sredstava za povećanje produktivnosti i konkurentnosti privrednika u funkciji zapošljavanja u 2018. godini

Datum objave: 11.09.2018. 07:58 / Izvor: Akta.ba, 10.09.2018.

Na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 97/16), člana 67. i 83. Statuta grada Banja Luka („Službeni glasnik grada Banjaluka", br. 14/18) i člana 19. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja podsticajnih sredstava u funkciji zapošljavanja za 2018. godinu („Službeni glasnik grada Banjaluka", broj 21/18), na prijedlog Komisije za provođenje postupka dodjele podsticajnih sredstava u funkciji zapošljavanja za 2018. godinu, gradonačelnik grada Banjaluka, donosi

 

O D L U K U

o dodjeli podsticajnih sredstava

I

Podsticajna sredstva za povećanje produktivnosti i konkurentnosti privrednika u funkciji zapošljavanja u 2018. godini, dodjeljuju se kako slijedi:

a) Podsticaj 1: sufinansiranje dijela troškova nabavke osnovnih sredstava u cilju tehnološkog razvoja:

Redni broj

Podnosilac zahtjeva za podsticajna sredstva

Odobrena sredstva u KM

1.

ELAS metalexpert export-import d.o.o.

20.000

2.

ARS INŽENJERING d.o.o.

20.000

3.

BEMA d.o.o.

20.000

4.

KNEŽEVIĆ-Co d.o.o.

20.000

5.

VIS d.o.o.

20.000

6.

LANACO d.o.o.

20.000

7.

DAS-PROM d.o.o.

20.000

8.

COLORIT d.o.o.

20.000

9.

Atlantik BB d.o.o.

20.000

10.

ŽITOPEKA, Slaviša Krunić, s.p.

20.000

11.

DEKOR - Božić Pantelija s.p.

20.000

12.

"GRAĐENjE ĐURIĆ" d.o.o.

20.000

13.

ALTERNATIVNA TELEVIZIJA d.o.o.

20.000

14.

MILAMI d.o.o.

20.000

15.

KELLMAN d.o.o

20.000

16.

PATROL TAXI d.o.o.

20.000

17.

DRVOPRODEX d.o.o.

20.000

18.

FULL DENT d.o.o.

20.000

19.

COMESGRAFIKA d.o.o.

20.000

20.

ADEPTO – Marić Miroslav, s.p.

19.800

21.

TEHNO-INDE d.o.o.

19.400

22.

SPEKTRA DMG d.o.o.

19.300

23.

Drvna galanterija MILINKOVIĆ d.o.o.

17.500

24.

Veterinarska ambulanta LOKOVET d.o.o.

14.400

25.

FRATELLO TRADE a.d.

13.800

26.

NE-NI Trubajić Verica s.p

13.000

27.

VRTIĆ NAŠ d.o.o.

11.000

28.

GMTEL LOGISTICS d.o.o.

10.000

29.

MUNjA Dabić Peđa s.p

8.000

30.

JANKOVIĆ MONT Nino Janković, s.p

6.600

31.

EXCLUSIVE LINGERIE d.o.o.

6.500

32.

GEOTRIO d.o.o.

5.000

33.

EXPRES OBUĆAR PAJO Čolić Dragan, s.p.

4.900

34.

BAKAL Radomir Bakal, s.p.

4.400

35.

GARI - Trubajić Željko s.p. 

4.000

36.

INFOARTS d.o.o.

4.000

37.

LEGO INŽINJERING Šutonja Tatjana, s.p.

3.800

38.

MBS-ROLL d.o.o.

3.000

39.

MMSCODE d.o.

3.000

40.

VUNOVLAČAR Irić Goran, s.p.

2.700

41.

BLOK Projekt d.o.o.

2.000

42.

La Granž, Maleš Jovica, s.p.

800

 

Ukupno podsticaj 1

576.900

 
 
b) Podsticaj 2: podsticajna sredstva za prekvalifikaciju radnika u cilju obezbjeđenja deficitarnih zanimanja i osiguranja adekvatne radne snage neophodne za rast konkurentnosti:
 

Redni broj

Podnosilac zahtjeva za podsticajna sredstva

Odobrena sredstva u KM

1.

GBT Božana Skakić, s.p.

20.000

2.

KRISTAL NOVI d.o.o.

19.000

3.

TERMOMONTAŽA a.d

19.000

4.

TERMOMONTAŽA a.d

18.900

5.

MEDIA LAB d.o.o.

9.000

6.

IVATEX Vanja Ćutković, s.p..

8.000

7.

DUDA Nada Vidović, s.p.

3.000

8.

GRAFIX Zlatan Tatić, s.p.

3.000

 

Ukupno podsticaj 2

99.900

 
 
v) Podsticaj 3: podsticajna sredstva za sufinansiranje nabavke opreme za opremanje kabineta za praktičnu nastavu srednjih stručnih škola:
 

Redni broj

Naziv škole

Odobrena sredstva u KM

1.

JU Tehnološka škola

18.000

2.

JU Tehnička škola

18.000

3.

JU Ugostiteljsko-trgovinsko-turistička škola

18.000

4.

JU Poljoprivredna škola

17.500

5.

JU Škola učenika u privredi

15.500

6.

JU Elektrotehnička škola "Nikola Tesla"

13.000

 

Ukupno podsticaj 3

100.000

 

SVEUKUPNO podsticaj 1,2 i 3

776.800

 
 
II
Subvencije za samozapošljavanje u 2018. godini, dodjeljuju se kako slijedi:
 

Redni broj

Podnosilac zahtjeva za podsticajna sredstva

Odobrena sredstva u KM

1.

Dakić (Radenko) Una

7.000

2.

Popović (Miroslav) Velibor

7.000

3.

Davidović (Marinko) Sanja

7.000

4.

Granolić (Zoran) Aleksandar

7.000

5.

Subotić (Nebojša) Tamara

7.000

6.

Kljajić (Nedeljko) Damir

7.000

7.

Zorić (Milenko) Dejan

7.000

8.

Kremenović (Pero) Branka

7.000

9.

Ninković (Uroš) Nino

7.000

10.

Macanović (Mile) Luka

7.000

11.

Lukić (Milan) Slobodan

6.000

12.

Kajganić (Milorad) Nebojša

5.000

13.

Brčin (Krstan) Marica

5.000

14.

Sabljić (Trivo) Dragica

5.000

15.

Marjanac (Željko) Kristina

5.000

16.

Teonić (Željko) Miloš

5.000

17.

Marinković (Ilija) Marijana

5.000

18.

Moconja (Dragoljub) Zoran

5.000

19.

Miljković (Branko) Darko

5.000

20.

Vučić (Vinko) Desimir

5.000

21.

Arapović (Ratko) Radoslav

5.000

22.

Ilinčić (Vlado) Gordan

5.000

23.

Jorgić (Milovan) Nebojša

5.000

24.

Mijatović (Anđelko) Miroslav

5.000

25.

Plavšić (Neđo) Branka

5.000

26.

Đurić (Savo) Goran

5.000

27.

Skrobonja (Siniša) Stefan

5.000

28.

Kukolj (Radovan) Dragana

5.000

29.

Ratković (Vid) Željka

5.000

30.

Stupar (Jovo) Staniša

4.000

31.

Radić (Miloš) Svjetlana

4.000

32.

Aćimović (Veran) Saška

4.000

33.

Petrović (Branislav) Nenad

4.000

34.

Đuričić (Rade) Aleksandar

4.000

35.

Kurjak (Hanka) Merima

4.000

36.

Blaženović (Radosav) Nataša

4.000

37.

Anđelić (Stevo) Vladimir

4.000

38.

Kaurin (Nenad) Mitar

4.000

39.

Uletilović (Čedo) Goran

4.000

40.

Vuksan (Niko) Boris

4.000

41.

Gligorić (Boro) Dejan

4.000

42.

Malbašić (Radivoj) Radan

4.000

43.

Jović (Mirko) Davor

4.000

44.

Jakovljević (Kosta) Nevenka

4.000

45.

Slavnić (Rajko) Zoran

4.000

46.

Ćulum (Gojko) Mirko

4.000

47.

Golemović (Marinko) Bojan

4.000

UKUPNO:

238.000

III

Sa svakim korisnikom podsticaja iz tačke I i II ove odluke, zaključiće se ugovor, kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i način isplate odobrenih sredstava, a sve u skladu s Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja podsticajnih sredstava u funkciji zapošljavanja za 2018. godinu („Službeni glasnik grada Banjaluka", broj 21/18)

IV

Ova odluka stupa na snagu sa danom donošenja, a biće objavljena u Službenom glasniku Grada Banjaluka.

 

Dana, 03.09.2018

Broj: 12-G-3629/18

 

GRADONAČELNIK

Mr Igor Radojičić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: