Elektroenergetske instalacije (dio produžetka ul.K.Lazara (P14-P21) potez između školske radionice i boračkih lamela- druga faza izgradnje)

Datum objave: 13.10.2016. 12:43 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.10.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

103-1-3-89-5-139/16Broj obavještenja o nabavci 103-1-3-89-3-113/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv Gradska uprava grad Doboj
IDB/JIB 4400016460004
Kontakt osoba Nada Katanić
Adresa Hilandarska 1
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 242-002
Faks (053) 236-194
Elektronska pošta javne_nabavke@opstina-doboj.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Grad,Doboj

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i
sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Radovi na infrastrukturnom opremanju građevinskog zemljišta u dijelu obuhvata RP "Srednjoškolski centar
Doboj" . I faza

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi na infrastrukturnom opremanju građevinskog zemljišta u dijelu obuhvata RP "Srednjoškolski centar
Doboj"- I faza
(dio produžetka ul. K.Lazara (P14-P21) potez između školske radionice i boračkih lamela - druga faza izgradnje)
LOT 1: Hidrotehnička faza
LOT 2: Elektro faza
LOT 3: Faza niskogradnje

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Hidrotehnička faza

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Hidro faza ViK I faza, dio produžetka ul.K.Lazara (P14-P21)
potez između školske radionice i boračkih lamela

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

30570,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

25 (dvdesetpet) dana od dana uvođenja izvođača u posao

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Doboj, produžetak ul.K.Lazara

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 GRAĐ-PROMET d.o.o. Doboj 4400024560000 Doboj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

30478,95

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

21.9.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

30478,95

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

30478,95

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Elektro faza

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Elektroenergetske instalacije
(dio produžetka ul.K.Lazara (P14-P21) potez između školske radionice i boračkih lamela- druga faza izgradnje)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45231400-9 Građevinski radovi na elektroenergetskim vodovima

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6383,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

25 (dvadesetpet) dana od dana uvođenja izvođača u posao

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Doboj, produžetak ul.K.Lazara

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stator G&S d.o.o 4400110210003 Doboj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

3940,21

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

20.9.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3940,21

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3940,21

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Faza niskogradnje

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Faza niskogradnje dio produžetka ul.K.Lazara (P14-P21) potez između školske radionice i boračkih lamela

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233120-6 Građevinski radovi na putu

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

75312,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

25 (dvadesetpet) dana od dana uvođenja izvođača u posao

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Doboj, produžetak ul.K.Lazara

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 doo Josipović Doboj 4400108230005 Doboj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


70350,72

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

21.9.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

70350,72

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

75218,01

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
103-1-3-89-5-139/16
PODIJELI: