Energetski transformator 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x kV Novi Travnik

Datum objave: 15.04.2022. 12:46 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.04.2022.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1280-1-1-56-5-83/22


Broj obavještenja o nabavci 1280-1-1-56-3-115/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.
IDB/JIB 4402369530009
Kontakt osoba Služba protokola javnih nabavki
Adresa Marije Bursać 7A
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 246-551
Faks (051) 246-550
Elektronska pošta jnprotokol@elprenos.ba
Internet adresa www.elprenos.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

JN-OP-463/2021 nabavka i ugradnja energetskog transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x kV Novi Travnik

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

JN-OP-463/2021 nabavka i ugradnja energetskog transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x Novi Travnik što obuhvata
nabavku i ostale neophodne opreme, izradu projektne dokumentacije, izvođenje elektromontažnih i građevinskih radova,
funkcionalno ispitivanje i puštanje u pogon. Obim usluga obuhvata i premještanje postojećeg energetskog transformatora
na predviđenu lokaciju unutar TS 110/35/10 kV Novi Travnik

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31170000-8 Transformatori
Dodatni predmet(i) 31682540-7 Oprema za trafostanice
  45311200-2 Elektromontažni radovi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljno opisana u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Detaljno definisano u tenderskoj dokumentaciji

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Detaljno definisan u tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 najniži ukupni gubici u tarnsformatoru 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Grupa ponuđača

IV 1.a. Broj članova grupe ponuđača

5
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 IPSA INSTITUT DOO 4200032270003 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina
2 NAVITAS ENGINEERING & AUTOMATION D.O.O. 4201857240006 Sarajevo Novi Grad Bosna i Hercegovina
3 UMEL-DALEKOVODMONTAŽA DOO TUZLA 4209043210000 Tuzla Bosna i Hercegovina
4 VALTER - ELEKTRO D.O.O. 4201803150001 Ilidža Bosna i Hercegovina
5 MALCOM DOO 4200160510009 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

1040000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

8.4.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1040000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1040000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1280-1-1-56-5-83/22
PODIJELI: