Fizička i tehnička zaštita ljudi i imovine za potrebe Općine Čitluk

Datum objave: 20.07.2020. 08:41 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.07.2020.

DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI

1270-0-2-1-11-18/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA ČITLUK
IDB/JIB 4227147160002
Kontakt osoba Natali Paradžik
Adresa Trg žrtava domovinskog rata 1
Poštanski broj 88260 Čitluk (hp mo)
Općina/Grad Čitluk
Telefon (036) 640-505
Faks (036) 640-528
Elektronička pošta javne.nabave@citluk.ba
Internet adresa www.citluk.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinska razina (FBIH),Čitluk

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge istrage i osiguranja, osim usluga oklopnih vozila

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Fizička i tehnička zaštita ljudi i imovine za potrebe Općine Čitluk


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79710000-4 Usluge na području sigurnosti


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Dano u TD.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

45000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zgrada Općine Čitluk

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE DELTA SECURITY D.O.O.4227233910006 Čitluk Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

44985,60

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

44985,60

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

44985,60

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1270-0-2-1-11-18/20
PODIJELI: