Geografski informacioni sistem - server, nastavak pilot projekta uvođenja GIS alata

Datum objave: 12.02.2021. 14:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

741-1-1-80-5-58/21


Broj obavještenja o nabavci 741-1-1-80-3-192/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MJEŠOVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" - MATIČNO
PREDUZEĆE A.D. TREBINJE - ZAVISNO PREDUZEĆE "ELEKTROKRAJINA"
AKCIONARSKO DRUŠTVO BANJA LUKA
IDB/JIB 4400855640000
Kontakt osoba Ognjen Zeljković
Adresa Kralja Petra I Karađorđevića 95
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 246-300
Faks (051) 215-610
Elektronska pošta info@elektrokrajina.com
Internet adresa elektrokrajina.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nastavak pilot projekta uvođenja GIS alata

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke je nastavak pilot projekta uvođenja GIS (geografki informacioni sistem) alata tj. nabavka
servera na kome će hostovati GIS i drugi podaci o infrastrukturi, instalacija i podešavanja postojeće serverske
aplikacije kao i migracija postojeće Cloud aplikacije i podataka na novi GIS server.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38221000-0 Geografski informacioni sistem (GIS ili istovrijedno)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zgrada Direkcije ugovornog organa u Banja Luci

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Makimalno prihvatljiv rok izvršenja svih ugovornih obaveza je 15 dana od dana potpisa ugovora

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 uslovi i način plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 GEOINOVA- INFORMATIČKI INŽENJERING D.O.O. 4400977670007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

48800,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

9.2.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

48800,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

48800,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
741-1-1-80-5-58/21
PODIJELI: