Gipsane ploče

Datum objave: 01.09.2021. 13:35 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.09.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1348-1-1-27-5-28/21Broj obavještenja o nabavci 1348-1-1-27-3-21/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MEMORIJALNI CENTAR SREBRENICA-POTOČARI SPOMEN OBILJEŽJE I MEZARJE
ZA ŽRTVE GENOCIDA IZ 1995. GODINE
IDB/JIB 4402797840004
Kontakt osoba Mirnes Zahirović
Adresa Potočari bb
Poštanski broj 75430 Srebrenica (sp bl)
Općina/Grad Srebrenica
Telefon (056) 991-943
Faks (056) 991-941
Elektronska pošta info@srebrenicamemorial.org
Internet adresa www.srebrenicamemorial.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 4, 5

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabavka roba: Oprema za izložbe "Lični predmeti-Srebrenica"

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabavka roba: Oprema za izložbe "Lični predmeti -Srebrenica" je otvoreni postupak javne nabavke roba za izložbe sa
pratećim radovima i uslugama podjeljenim na LOT-ove

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39000000-2 Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjete) i sredstva
Dodatni predmet(i) 39154000-6 Oprema za izložbe


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Gipsarski radovi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Postavljanje gipsanih ploča

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39154000-6 Oprema za izložbe


II Ukupna količina ili obim ugovora

16.000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995.godine
Potočari bb,75430 Srebrenica

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 STEEL DOO 4218892290008 Zenica Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

12900,00


IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

12900,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

17.8.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

12900,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14400,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izložbene kutije od stakla i nosač staklene postavke

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada izložbenih kutija od stakle sa nosačem staklene postavke

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39154000-6 Oprema za izložbe


II Ukupna količina ili obim ugovora

13.350,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995.godine
Potočari bb,75430 Srebrenica

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KABAS DOO SARAJEVO 4200382330009 Stari Grad Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

9000,00


IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

9000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

17.8.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

9000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

13200,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Štampanje

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Štampanje na različitim podlogama

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39154000-6 Oprema za izložbe


II Ukupna količina ili obim ugovora

12.000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995.godine
Potočari bb,75430 Srebrenica

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 STEEL DOO 4218892290008 Zenica Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

12000,00


IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

12000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

17.8.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

12000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

17000,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Video oprema za izložbu

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka projektora, LCD TV i slušalica

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39154000-6 Oprema za izložbe


II Ukupna količina ili obim ugovora

12.000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995.godine
Potočari bb,75430 Srebrenica

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DIGITARIJA D.O.O. DRUSTVO ZA ZAVJETOVANJE I USLUGE U INFORMATICI 4201551320006 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


8500,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

8500,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

17.8.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8500,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

11000,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Klupe

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Klupe za izložbu

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39154000-6 Oprema za izložbe


II Ukupna količina ili obim ugovora

2.000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995.godine
Potočari bb,75430 Srebrenica

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 COSPEX D.O.O. 4218991860002 Zenica Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


1998,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

1998,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

16.8.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1998,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2000,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1348-1-1-27-5-28/21
PODIJELI: