Goriva i maziva

Datum objave: 22.07.2021. 10:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.07.2021.

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

2826-1-1-4-5-20/21


Broj obavijesti o nabavi 2826-1-1-4-3-6/21

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv JP,,PARKOVI"D.O.O. LJUBUŠKI
IDB/JIB 4272359130001
Kontakt osoba Srečko Mandić
Adresa Stjepana Radića b.b.
Poštanski broj 88320 Ljubuški (hp mo)
Općina/Grad Ljubuški
Telefon (039) 832-340
Faks (039) 832-340
Elektronička pošta parkovi.ljubuski@gmail.com
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 2.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Ljubuški

I 2.c. Djelatnost

Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 3. Zajednička nabava

Ne


I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava goriva i maziva

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

nabava goriva i maziva za potrebe Naručitelja

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09100000-0 Goriva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

opisana u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

benzinska crpka Dobavljača

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Operativni trošak 15,00 %
2 Cijena 85,00 %

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HOLDINA DOO 4200068200001 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

80576,33

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

30.6.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

80357,83

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

80576,33

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
2826-1-1-4-5-20/21
PODIJELI: