Gorivo za potrebe KP Komunalac-Teslić a.d. Teslić

Datum objave: 29.12.2021. 12:34 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.12.2021.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

489-1-1-5-9-10-489/21


Broj(evi) obavještenja o dodjeli 489-1-1-5-5-7/21
ugovora

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KP "KOMUNALAC-TESLIĆ" A.D.
IDB/JIB 4401298120002
Kontakt osoba Dragan Prpoš
Adresa Kralja Petra Prvog bb
Poštanski broj 74270 Teslić (sp bl)
Opština/Grad Teslić
Telefon (053) 430-516
Faks (053) 430-516
Elektronska pošta komunalacteslic@teol.net
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Opštinski nivo (RS),Teslić

I 2.c. Djelatnost

Zaštita okoline

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORAII 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka goriva za potrebe KP "Komunalac-Teslić" a.d. Teslić

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09100000-0 Goriva


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO 4200999090005 Vogošća Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

165000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

23.6.2021. - 23.6.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

23.6.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 82500,00 23.6.2021. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
489-1-1-5-9-10-489/21
PODIJELI: