Gorivo za potrebe Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Datum objave: 21.07.2020. 08:48 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.07.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1323-1-1-68-5-183/20


Broj obavještenja o nabavci 1323-1-1-68-3-127/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
IDB/JIB 4400592530000
Kontakt osoba PREDRAG ŽDRALE
Adresa Vuka Karadžića 30
Poštanski broj 71123 Istočno Sarajevo (sp bl)
Opština/Grad Istočno Novo Sarajevo (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 320-330
Faks (057) 320-330
Elektronska pošta uisjnabavke@ues.rs.ba
Internet adresa www.ues.rs.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

29.6.2020. - 29.6.2021.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

22222,22

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

"Nabavka goriva za potrebe Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu"


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

"Nabavka goriva za potrebe Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu"

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09132000-3 Motorni benzin
Dodatni predmet(i) 09134200-9 Dizel gorivo


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Data u posebnom dijelu tenderske dokumentacije

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Data u posebnom dijelu tenderske dokumentacije

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA 4400959260004 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

18769,50

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

29.6.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

18769,50

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

18769,50

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1323-1-1-68-5-183/20
PODIJELI: