Građevinski radovi (iskopi) za potrebe RJ Elektro-Trebinje i RJ Elektro-Ljubinje

Datum objave: 01.07.2015. 08:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.07.2015.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1081-1-3-41-5-29/15Broj obavještenja o nabavci 1081-1-3-41-3-14/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MJEŠOVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" MATIČNO
PREDUZEĆE A.D. TREBINJE ZAVISNO PREDUZEĆE "ELEKTRO-HERCEGOVINA" A.D.
TREBINJE
IDB/JIB 4401354720000
Kontakt osoba Tomaš Brnjoš
Adresa Jovana Raškovića br. 6
Poštanski broj 89101 Trebinje (sp bl)
Opština/Grad Trebinje (Trebinje)
Telefon (059) 279-801
Faks (059) 260-678
Elektronska pošta nabavke@elektrohercegovina.com
Internet adresa www.elektrohercegovina.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka
Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju
posebne zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

1, 2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

140000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje građevinskih radova (iskopi) za potrebe radnih jedinica

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci


II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

NeANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1. Nabavka-izvođenje građevinskih radova (iskopi) za potrebe RJ "Elektro-Trebinje" Trebinje i RJ "Elektro-
LJubinje" LJubinje


I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kako je navedeno u tenderskom dokumentu

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

60000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12.6.2015. - 12.6.2016.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kako je navedeno u tenderskom dokumentu

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Pavićević d.o.o. Trebinje 4401735790004 Trebinje Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

56605,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

12.6.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

56605,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

56605,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Da

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

NeANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 2. Nabavka-izvođenje građevinskih radova (iskopi) za potrebe RJ "Elektro-Bileća" Bileća, RJ "Elektro-Gacko"
Gacko i RJ "Elektro-Nevesinje" Nevesinje


I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kako je navedeno u tenderskom dokumentu

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

80000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12.6.2015. - 12.6.2016.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kako je navedeno u tenderskom dokumentu

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KONSTRUKTOR INŽINJERING 4401380480009 Bileća Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

79690,00


IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

12.6.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

79690,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

89620,08

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Da

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1081-1-3-41-5-29-15.pdf
PODIJELI: