Građevinski radovi za potrebe redovnog i interventnog održavanja na području Grada Cazina

Datum objave: 26.01.2022. 11:58 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.01.2022.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1421-1-3-214-9-49-1421/22


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 1421-1-3-214-5-54/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" BIHAĆ
IDB/JIB 4200225151125
Kontakt osoba Anamarija Anušić
Adresa Bosanska 25
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 229-103
Faks (037) 229-109
Elektronska pošta an.anusic@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Građevinski radovi za potrebe redovnog i interventnog održavanja, za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija“, Bihać

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Građevinski radovi za potrebe redovnog i interventnog održavanja na području Grada Cazina

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Građevinski radovi za potrebe redovnog i interventnog održavanja na području Grada Cazina

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
24 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ELEKTROVOD DOO CAZIN 4263160810004 Cazin Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

354952,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

3.3.2021. - 3.3.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

3.3.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 84715,00 1.6.2021. ELEKTROVOD DOO CAZIN
2 8423,77 16.12.2021. ELEKTROVOD DOO CAZIN


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Građevinski radovi za potrebe redovnog i interventnog održavanja na području općina Bosanska Krupa i Bužim

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Građevinski radovi za potrebe redovnog i interventnog održavanja na području općina Bosanska Krupa i Bužim

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
24 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ELPOS DOO BOS:KRUPA 4263033460002 Bosanska Krupa Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

202720,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

2.3.2021. - 2.3.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

2.3.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 9880,00 27.5.2021. ELPOS DOO BOS:KRUPA
2 9910,00 27.5.2021. ELPOS DOO BOS:KRUPA
3 9960,00 30.8.2021. ELPOS DOO BOS:KRUPA
4 6200,00 5.10.2021. ELPOS DOO BOS:KRUPA
5 6070,00 5.10.2021. ELPOS DOO BOS:KRUPA
6 7259,50 25.10.2021. ELPOS DOO BOS:KRUPA
7 6737,50 23.11.2021. ELPOS DOO BOS:KRUPA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Građevinski radovi za potrebe redovnog i interventnog održavanja na području Općine Velika Kladuša

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Građevinski radovi za potrebe redovnog i interventnog održavanja na području Općine Velika Kladuša

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
24 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MC STELLA D.O.O. 4263089500007 Velika Kladuša Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

265000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

3.3.2021. - 3.3.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

3.3.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 9920,00 24.3.2021. MC STELLA D.O.O.
2 7564,00 24.3.2021. MC STELLA D.O.O.
3 6977,00 27.4.2021. MC STELLA D.O.O.
4 49739,00 26.7.2021. MC STELLA D.O.O.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1421-1-3-214-9-49-1421/22
PODIJELI: