Građevinski radovi za potrebe redovnog i interventnog održavanja na području općina Bosanski Petrovac, Ključ i Sanski Most

Datum objave: 05.03.2021. 10:32 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1421-1-3-214-5-54/21


Broj obavještenja o nabavci 1421-1-3-214-3-216/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" BIHAĆ
IDB/JIB 4200225151125
Kontakt osoba Anamarija Anušić
Adresa Bosanska 25
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 229-103
Faks (037) 229-109
Elektronska pošta an.anusic@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

2, 3, 4, 5

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1187000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Građevinski radovi za potrebe redovnog i interventnog održavanja, za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija“, Bihać

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Građevinski radovi za potrebe redovnog i interventnog održavanja, za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija“, Bihać

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Građevinski radovi za potrebe redovnog i interventnog održavanja na području Grada Cazina

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Građevinski radovi za potrebe redovnog i interventnog održavanja na području Grada Cazina

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

u skladu sa tenderskom dokumentacijom

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

355000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3.3.2021. - 3.3.2023.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

područje Grada Cazina. U slučaju potrebe, Naručilac može angažovati Izvođača za izvođenje radova na područjima drugih
općina USK-a.

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ELEKTROVOD DOO CAZIN 4263160810004 Cazin Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

354952,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

3.3.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

354952,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

354952,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Građevinski radovi za potrebe redovnog i interventnog održavanja na području općina Bosanska Krupa i Bužim

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Građevinski radovi za potrebe redovnog i interventnog održavanja na području općina Bosanska Krupa i Bužim

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

u skladu sa tenderskom dokumentacijom

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

205000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2.3.2021. - 2.3.2023.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

područje općina Bosanska Krupa i Bužim. U slučaju potrebe, Naručilac može angažovati Izvođača za izvođenje radova na
područjima drugih općina USK-a.

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ELPOS DOO BOS:KRUPA 4263033460002 Bosanska Krupa Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

202720,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

2.3.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

202720,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

202720,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Građevinski radovi za potrebe redovnog i interventnog održavanja na području Općine Velika Kladuša

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Građevinski radovi za potrebe redovnog i interventnog održavanja na području Općine Velika Kladuša

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

u skladu sa tenderskom dokumentacijom

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

265000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3.3.2021. - 3.3.2023.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

područje općine Velika Kladuša. U slučaju potrebe, Naručilac može angažovati Izvođača za izvođenje radova na područjima
drugih općina USK-a.

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MC STELLA D.O.O. 4263089500007 Velika Kladuša Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

265000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

3.3.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

265000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

265000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Građevinski radovi za potrebe redovnog i interventnog održavanja na području općina Bosanski Petrovac, Ključ i Sanski Most

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Građevinski radovi za potrebe redovnog i interventnog održavanja na području općina Bosanski Petrovac, Ključ i Sanski Most

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

u skladu sa tenderskom dokumentacijom

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

217000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2.3.2021. - 2.3.2023.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

područje općina Bosanski Petrovac, Ključ i Sanski Most. U slučaju potrebe, Naručilac može angažovati Izvođača za izvođenje
radova na područjima drugih općina USK-a.

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ELEKTRO MONTAŽA D.O.O 4263562880009 Ključ Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

217000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

2.3.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

217000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

217000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1421-1-3-214-5-54/21
PODIJELI: