Gume i silikonske gume

Datum objave: 04.01.2017. 14:22 / Izvor: Akta.ba, 20.04.2016.

Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla

30.09.2016. godine        

 

Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Redni broj

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o

dobavljaču/dobavlj ačima u okvirnom sporazumu (Naziv, iD broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazumu (Vrijednost (bez PDV-a), period trajanja/rok izvršenja , rok plaćanja, garantni period,...)

Opis izmjene osnovnih elemenataug ovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/okvir nog

sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazumai ukupna utrošena vrijednost (sa PDV-om)

Napomena (obrazloženje)

20

19510000-4 Gumeni proizvodi

Direktan sporazum nabavka roba- gume i silikonske gume 867-8- 1-68/16

Vulkan d.o.o. Tuzla 4209281580001

3.654,00 KM Plaćanje u roku 30 dana , Isporuka u roku od 15 dana od prijema narudžbenice

   

20.04.16

Rn 0227/2016 30.05.2016 4.275,41

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: