H02AB04 metilprednizolon suspenzija za injekciju 40 mg/ml

Datum objave: 25.01.2017. 15:05 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.01.2017.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

273-1-1-155-9-15/17Broj(evi) obavještenja o dodjeli 273-1-1-155-5-11/16
ugovora

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400965150008
Kontakt osoba Ivana Dardić
Adresa Zdrave Korde 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 249-100
Faks (051) 216-595
Elektronska pošta fzors@zdravstvo-srpske.org
Internet adresa www.zdravstvo-srpske.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lijekovi sa Osnovne bolničke liste lijekova


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

Glavni rječnik

Kod

Opis

Glavni predmet

33000000-0

Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

Dodatni predmet(i)

33600000-6

Farmaceutski proizvodi

 

 

 

 

 

 

 


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

H02AB04 metilprednizolon suspenzija za injekciju 40 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br.

Naziv

IDB/JIB

Općina/Grad

Država

1

PHOENIX PHARMA D.O.O.

4400375940003

Bijeljina

Bosna i Hercegovina

 

 

 

 


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
8790,61

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12.1.2016. - 15.12.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

12.1.2016.

 

 

R.Br.

Vrijednost ugovora

Datum zaključenja

Naziv ponuđača/Grupe ponuđača

1

5554,34

12.1.2016.

PHOENIX PHARMA D.O.O.

2

86,08

21.3.2016.

PHOENIX PHARMA D.O.O.

3

115,81

30.3.2016.

PHOENIX PHARMA D.O.O.

4

115,81

4.4.2016.

PHOENIX PHARMA D.O.O.

5

1158,13

24.5.2016.

PHOENIX PHARMA D.O.O.

6

1505,57

13.5.2016.

PHOENIX PHARMA D.O.O.

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
273-1-1-155-9-15/17
PODIJELI: