Hardverske i softverske usluge (Oracle)

Datum objave: 18.07.2020. 21:38 / Izvor: Akta.ba, 17.07.2020.

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

R.b.

Opis i Oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (V rijednost,

period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon

učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključivanja ugovora/okvrinog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog

sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena (obrazloženje)

1.

Hardverske i softverske usluge (Oracle)

Direktni sporazum

„ORACLE BH" d.o.o. Sarajevo, ul. Fra Anđela Zvizdića br. 1/9B, Dirktor: Amer Hadžikadić ID: 4200898490002

Vrijednost: 3.011,88 KM

Direktni sporazum za 2020. godinu Rok plaćanja 30 dana od dana dostavljanja računa

1.

 

-

17.03.2020. godine

01.01.2020.­31.12.2020. godine

Utoršena vrijednost: 3.011,88 KM

-

2.

 

3.

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

-

-

3.

 

 

 

 

 

 

 

-

-

4.

 

 

 

 

 

 

 

-

-

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

GRAD TUZLA/SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

 

 

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

Datum ažuriranja: 01.07.2020. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: