Hemikalije i analitički reagensi za potrebe laboratorije Fabrike vode

Datum objave: 27.08.2021. 14:35 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.08.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1179-1-1-177-5-183/21Broj obavještenja o nabavci 1179-1-1-177-3-128/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP KOMUNALNO BRČKO DOO
IDB/JIB 4600244130005
Kontakt osoba Vesna Vuković
Adresa Tina Ujevića br. 66
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 216-349
Faks
Elektronska pošta adnan.zaimovic@komunalno.ba
Internet adresa www.komunalno.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Brčko Distrikt

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12.8.2021. - 12.8.2023.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

70000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka hemikalija i analitičkih reagenasa za potrebe laboratorije Fabrike vode (02.07/3-01881/21)


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka hemikalija i analitičkih reagenasa za potrebe laboratorije Fabrike vode

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696300-8 Hemijski reagensi
Dodatni predmet(i) 24300000-7 Bazne anorganske i organske kemikalije


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljno u tenderskoj dokumentaciji;

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Detaljno u tenderskoj dokumentaciji;

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CONTROLMATIK BH DOO SARAJEVO 4201103840007 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

55000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

12.8.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

69895,61

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

69895,61

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1179-1-1-177-5-183/21
PODIJELI: