Hemikalije i analitički reagensi za potrebe laboratorije Fabrike vode

Datum objave: 12.01.2022. 12:55 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.01.2022.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1179-1-1-177-9-32-1179/22


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 1179-1-1-177-5-183/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP KOMUNALNO BRČKO DOO
IDB/JIB 4600244130005
Kontakt osoba Vesna Vuković
Adresa Tina Ujevića br. 66
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 216-349
Faks
Elektronska pošta adnan.zaimovic@komunalno.ba
Internet adresa www.komunalno.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Brčko Distrikt

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORAII 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka hemikalija i analitičkih reagenasa za potrebe laboratorije Fabrike vode (02.07/3-01881/21)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696300-8 Hemijski reagensi
Dodatni predmet(i) 24300000-7 Bazne anorganske i organske kemikalije


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CONTROLMATIK BH DOO SARAJEVO 4201103840007 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

55000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12.8.2021. - 12.8.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

12.8.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 8462,29 14.10.2021. CONTROLMATIK BH DOO SARAJEVO

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1179-1-1-177-9-32-1179/22
PODIJELI: