Hemikalije

Datum objave: 23.08.2021. 10:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.08.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1132-1-1-25-5-84/21


Broj obavještenja o nabavci 1132-1-1-25-3-28/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE
IDB/JIB 4201295900008
Kontakt osoba Kemal Okić
Adresa Hamdije Ćemerlića 39 a
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 726-400
Faks (033) 726-423
Elektronska pošta info@voda.ba
Internet adresa www.voda.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka hemikalija i standarda za kalibraciju i provjeru u Laboratoriji za vode 4 LOT-a

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Za potrebe izvršenja planiranih poslova Sektora laboratorija za vode Agencije za vodno područje rijeke Save, Sarajevo u
2021. godini, za ispitivanje preko 80 različitih parametara (fizičko-hemijskih, hemijskih i bioloških) kvaliteta površinskih,
podzemnih i otpadnih voda, potrebno je nabaviti hemikalije i standarade za kontrolu kvaliteta. Za analizu fizičko-hemijskih i
hemijskih parametara kvaliteta, koja se provodi na svim mjernim mjestima, neophodno je nabaviti odgovarajuće hemikalije
za pripremu reagenasa, standardnih rastvora za kalibraciju, odnosno rastvora za titraciju. Zahtijevani stepen čistoće
hemikalija je definisan standardnim metodama (BAS ISO) koje se primjenjuju u Sektoru laboratorija za vode.
Da bi se omogućilo ispitivanje prioritetnih supstanci neophodno je da se nabave odgovarajući standardi čistih supstanci za
potrebe kalibracije analitičkih instrumenata, kao i organski rastvarači za ekstrakciju prioritetnih supstanci iz uzoraka vode

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 – Hemikalije

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Za potrebe izvršenja planiranih poslova Sektora laboratorija za vode Agencije za vodno područje rijeke Save, Sarajevo u
2021. godini, za ispitivanje preko 80 različitih parametara (fizičko-hemijskih, hemijskih i bioloških) kvaliteta površinskih,
podzemnih i otpadnih voda, potrebno je nabaviti hemikalije i standarade za kontrolu kvaliteta. Za analizu fizičko-hemijskih i
hemijskih parametara kvaliteta, koja se provodi na svim mjernim mjestima, neophodno je nabaviti odgovarajuće hemikalije
za pripremu reagenasa, standardnih rastvora za kalibraciju, odnosno rastvora za titraciju. Zahtijevani stepen čistoće
hemikalija je definisan standardnim metodama (BAS ISO) koje se primjenjuju u Sektoru laboratorija za vode.
Da bi se omogućilo ispitivanje prioritetnih supstanci neophodno je da se nabave odgovarajući standardi čistih supstanci za
potrebe kalibracije analitičkih instrumenata, kao i organski rastvarači za ekstrakciju prioritetnih supstanci iz uzoraka vode

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24300000-7 Bazne anorganske i organske kemikalije


II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

16100,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 dana od dana zaključenja ugovora.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sektor Laboratorija za vode „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo, ulica Butile bb, 71000 Sarajevo.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KEFO D.O.O. ISTOČNO SARAJEVO 4403208220006 Istočna Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

16033,72

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

29.7.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

16033,72

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

16033,72

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Da

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1132-1-1-25-5-84/21
PODIJELI: