Higijenska sredstva

Datum objave: 23.01.2020. 21:45 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.01.2020.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

870-1-1-31-9-13/20Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 870-1-1-31-5-12/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA VISOKO
IDB/JIB 4218275170003
Kontakt osoba Seid Burić
Adresa Alije Izetbegovića 12A
Poštanski broj 71300 Visoko (bhp sa)
Općina/Grad Visoko
Telefon (032) 732-500
Faks (032) 738-330
Elektronska pošta nacelnica@visoko.gov.ba
Internet adresa www.visoko.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Općinski nivo (FBIH),Visoko

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka higijenskih sredstava

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39000000-2 Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjete) i sredstva


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 R&S D.O.O. SARAJEVO 4200056290005 Vogošća Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
17948,70

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

24.12.2019. - 19.9.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

24.12.2019.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 5982,90 25.12.2019. R&S D.O.O. SARAJEVO

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
870-1-1-31-9-13/20
PODIJELI: