Higijenski potrošni materijal - Sredstva za profesionalnu upotrebu

Datum objave: 14.07.2020. 08:06 / Izvor: Akta.ba, 10.07.2020.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA - ZAKLJUČNO SA 1 KVARTALOM

2020 GODINE

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Broj: 06/III – 16-3-967-3/20

Datum: 10.07.2020

 

3.

4.

s.

6.

7.

S.

9,

10.

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču dobavljačima u okvirnom sporu/umu (Naziv, II) broj, mjesto)

Osnovai elementi ugovoru/okvirnoj; sporazuma

(Vrijednost sa PDV-om, period 1гајипјн/гок izvršenja, rok plakanja, garantni period,...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovoru i datum izmjene

Ostatak vrijecdnos ti ugovora nakon

učinjene izmjrile/ostata k vrijednosti okvirnog sporazu ma

Datum zaključenja ugovora/ okvi rnog sporazuma

Datum potpune realizacije Ugovora/ okvirnog spora; tuna i ukupna utroiena vrijednost u KM

Napomena (obrazloženje)

Direktni sporazum

„DEFTER" d.o.o, Sarajevo

Vrijednost: 6.425,22 KM Ugovor za budžetsku 2019. godinu.

Broj: 01-50-1-2775/19 od 19.12.2014. godine

 

 

19.12.2019. godine

6.425.22

Nabavka

higijensko.

ро trošnog materijala

- Sredstva za

profesionalnu

upotrebu

 

 
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: