Hitne građevinske intervencije tokom sezone grijanja

Datum objave: 30.12.2016. 10:09 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.12.2016.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

585-1-3-66-9-75/16Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 585-1-3-66-5-49/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv CENTRALNO GRIJANJE D.D.
IDB/JIB 4209012500000
Kontakt osoba Mirnes Halilčević
Adresa Krečanska 1
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 321-600
Faks (035) 281-391
Elektronska pošta ahmed.odobasic@grijanjetuzla.ba
Internet adresa www.grijanjetuzla.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Općinski nivo (FBIH),Tuzla

I 2.c. Djelatnost

Prijenos ili distribucija plina ili toplotne energije

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije, Vodovodne instalacije

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Hitne građevinske intervencije tokom sezone grijanja za potrebe ugovornog organa


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45232140-5 Građevinski radovi na mreži gradskoga grijanja


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CESTOTEHNIK 4209108870002 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
214866,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

18.10.2016. - 30.4.2017.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

18.10.2016.

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 40436,20 28.10.2016. CESTOTEHNIK
2 20319,30 20.12.2016. CESTOTEHNIK

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
585-1-3-66-9-75/16
PODIJELI: