Hotelski smještaj

Datum objave: 08.12.2016. 09:50 / Izvor: Akta.ba, 07.12.2016.

Broj: 02-1-10-PBIH-422 /16

Sarajevo, 07.12.2016. godine

 

Na osnovu člana 11. stava 2. Zakona o Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 8/02, 10/02,  44/04 i 47/14), člana 32., a u  vezi sa članom  40. Poslovnika o radu Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 37/04), člana 8.  i člana 87. stav (1a) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH br. 39/14) i člana 1. stav (3) Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II  dio B Zakona (V.M. broj: 169/16 od 1.8.2016.godine), Pravobranilac Bosne i Hercegovine:

 

O D L U KU

o izboru ponuđača za nabavku usluga hotelskog smještaja u Bosanskom Petrovcu

 

Član 1.

Prihvata se prijedlog cijene ponuđača  „Platinum d.o.o.“  iz  Bosanskog Petrovca u iznosu od 637,00 KM (bez pdv-a)  za nabavku usluga hotelskog smještaja  - provodenog putem direktnog sporazuma za učešće nosilaca pravobranilačke funkcije na Drugu redovnu sjednicu Skupštine Udruženja pravobranilaca u FBiH, a koja će se održati u Bosanskom Petrovcu, u hotelu Silver – u periodu od  08. do 09.12.2016.godine,

 

Član 2.

Nabavka iz člana 1. vršit će se do okončanja skupštine.

 

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Postupak nabavke usluga hotelskog smještaja iz  Aneksa  II dio B Zakona o javnim nabavkama za potrebe Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka nabavke usluga  hotelskog smještaja  (vroj: 02-1-10-PBIH-422 /16 od 5.12.2016. godine) na koje  se primjenjuje  poseban režim  -  član 8. stav (1) i (2) i člana 87. stav (1a)  Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14),kao i član 1. stav (3) Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II  dio B Zakona (V.M. broj: 169/16 od 1.8.2016.godine). 

 

Pravobranilaštvo  Bosne i Hercegovine dostavilo je Poziv za dostavu ponude  hotelu „Silver“  iz  Bosanskog Petrovca za  nabavku usluga hotelskog smještaja (pet jednokrevetenih soba ili tri dvokrevetne/minimalno polupansion/ period od 7. do 9.12.2016.godine) za učešće pet nosilaca pravobranilačke funkcije na Drugu redovnu sjednicu Skupštine Udruženja pravobranilaca u FBiH,  koja će se održati u Bosanskom Petrovcu, u periodu od  08. do 09.12.2016.godine.

 

Do kraja predviđenog roka za dostavu ponude, ponuđač „Platinum d.o.o.“  iz  Bosanskog Petrovca dostavio je ponudu broj 1/2016 od 07.2.2016.godine (prema traženom obrascu) u ukupnom iznosu od 637,00 KM (bez pdv-a). Troškovi učešća  na pomenutoj skupštini su besplatni.

Ponuda je ocijenjena kao „prihvatljiva“ i sačinjena u skladu sa traženim uslovima iz Poziva. Na osnovu prethodnog  Pravobranilaštvo  Bosne i Hercegovine prihvatilo je ponudu „Platinum  d.o.o.“  iz  Bosanskog Petrovca, po ponuđenoj cijeni navedenoj u članu 1. Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: