Hotline usluge daljinske podrške za održavanje sistema ALSPA 6 u TE Tuzla, Tuzla

Datum objave: 19.08.2021. 15:17 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.08.2021.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1405-4-2-154-5-295/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv TERMOELEKTRANA "TUZLA" U TUZLI
IDB/JIB 4200225150048
Kontakt osoba Adnan Osmović
Adresa 21. aprila br.4
Poštanski broj 75203 Bukinje (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 305-000
Faks (035) 305-009
Elektronska pošta amra.halilovic@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Hotline usluge daljinske podrške za održavanje sistema ALSPA 6 u TE "Tuzla", Tuzla

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Hotline usluge daljinske podrške za održavanje sistema ALSPA 6 u TE "Tuzla", Tuzla

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet50312000-5 Održavanje i popravak kompjuterske opreme

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.NazivIDB/JIBOpćina/GradDržava
1OGRANAK GENEREL ELECTRIC INC BEOGRAD108518445BeogradSerbia

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

93879,84

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

10.8.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

93879,84

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

93879,84

IV 4. Informacije o podugovaranjima


IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka c)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Sistem ALSTOM ALSPA za nadzor i upravljanje blokom 6 je proizveden, isporučen i pušten u pogon od strane kompanije
„Alstom Power“ AG, tokom projekta revitalizacije bloka 6 u 2013. godini.
S obzirom da je sada "General Elektrik" oficijelni vlasnik sistema za nadzor i upravljanje ALSPA, ova kompanija posjeduje
ekskluzivno pravo na realizaciju zahtjevane usluge pružanja podrške putem Hotline servisa, jer posjeduje neophodna
specijalitička znanja, alate, dokumentaciju i licence.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

OGRANAK GENEREL ELECTRIC INC BEOGRAD

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1405-4-2-154-5-295/21
PODIJELI: