(HR) Rezultati javnog natječaja za prijavu programa/projekata organizacija hrvatske nacionalne manjine u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2020. godinu

Datum objave: 20.07.2020. 12:12 / Izvor: Akta.ba, 13.07.2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

 

Na temelju članka 45. Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 66/19), članaka 9., 13., 30. i 46. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 124/11 i 16/12), članka 22. Pravila o financiranju programa/projekata organizacija hrvatske nacionalne manjine (KLASA: 011-02/19-03/01, URBROJ: 537-02/1-19-01, od 28. veljače 2019.), a u vezi s odredbom članka 15. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 2/17 i 4/19 ), donosim

 

ODLUKU 

o dodjeli financijskih sredstava programima/projektima organizacija hrvatske nacionalne manjine za 2020. godinu

 

I.

Temeljem objavljenog Javnog natječaja za prijavu programa/projekata organizacija hrvatske nacionalne manjine u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2020. godinu (KLASA: 016- 04/20-01/02, URBROJ: 537-02-01/1-20-1 od 11. ožujka 2020. godine), a na prijedlog Povjerenstva Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za dodjelu financijske potpore programima i projektima Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2020. godinu sukladno zaključcima s 6. sjednice (Zapisnik, KLASA: 011-02/20-04/01, URBROJ: 537-02-01/1-20-21 od 3. srpnja 2020. godine), sredstva se dodjeljuju na sljedeći način:

REPUBLIKA AUSTRIJA

Redni

broj

Naziv prijavitelja programa/projekta

Naziv programa/projekta

Odobreno

(kn)

1.

Gradišćansko društvo Hrvat S.A.M.

Posebno značenje i uloga Gradišćanskih Hrvata: 60 godina Željezanske biskupije i 100 godina Gradišća i Advent s gradišćanskim Hrvatima u Bratislavi

75.000,00

2.

Hrvatsko štamparsko društvo

Kalendar Gradišće i Hrvatske novine

120.000,00

3.

Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću

Seoske i kulturne aktivnosti i Djelovanje ureda HKD-a u Borti u južnome Gradišću

75.000,00

4.

Hrvatsko gradišćansko kulturno društvo Beč

Hrvatski božićni koncert „Adeste Fideles“

25.000,00

5.

Hrvatski centar Beč

Kultura 2020. i Obrazovanje 2020.

75.000,00

 

6.

Folklorni ansambl gradišćanskih Hrvata Kolo Slavuj

Kolo Slavuj 50 - Pipreme jubileja - Dokumentarni arhiv i Kolo Slavuj 50 - Pipreme jubileja - Inventarij i Arhiv nošnji

30.000,00

7.

Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov (ZIGH)

Online rječnik

35.000,00

8.

Kulturno društvo Čemba

Promocija i očuvanje starih hrvatskih duhovnih i narodnih pjesama južno gradišćanskih Hrvata u Austriji i Mađarskoj

50.000,00

9.

Hrvatska knjižnica „Filip Kaušić“ u Celindofu

Knjiga „Stoputni Hrvat“

15.000,00

 

REPUBLIKA BUGARSKA

Redni

broj

Naziv prijavitelja programa/projekta

Naziv programa/projekta

Odobreno

(kn)

1.

Kulturno-prosvjetno društvo Hrvata u Bugarskoj

Financiranje izdavanja knjige ,,Mučenice“ hrvatskog autora Zelimira Periša i Financiranje časopisa „Hrvatska riječ" u Bugarskoj

25.000,00

2.

Građanska udruga „Biskup Josip Juraj Strossmayer“

Hrvatsko-bugarsko kulturni centar - „Biskup Josip Juraj Strossmayer“

25.000,00

 

CRNA GORA

Redni

broj

Naziv prijavitelja programa/projekta

Naziv programa/projekta

Odobreno

(kn)

1.

NVO „Lingua'4 Kotor

Tiskanje publikacije „Boka kotorska"

35.000,00

2.

NVO Zajednica Hrvata i prijatelja - Crna Gora

Hrvatska kulturna baština s otoka / Vitezovi s Korčule - Moreška

25.000,00

3.

NVO „Boka Kotorska" Kotor

Tiskanje knjige „Bokeljska mornarica - tradicijsko obilježje bokeljskih Hrvata"

30.000,00

4.

Hrvatsko građansko društvo Crna Gora

Časopis „Hrvatski glasnik"

125.000,00

5.

NVU „Gjurgjevo brdo“

Radionica izrade predmeta od slame i sjemenki za polaznike hrvatske nastave

20.000,00

6.

NVO Hrvatska kulturna udruga „Stađuni od kulture"

Na valima glazbene kulture Boke kotorske

20.000,00

7.

Hrvatska krovna zajednica „Dux Croatorum" - Radio Dux

Radio Dux - Kulturno naslijeđe svih nas

145.000,00 

 

ČEŠKA REPUBLIKA

Redni

broj

Naziv prijavitelja programa/projekta

Naziv programa/projekta

Odobreno

(kn)

1.

Udruga građana hrvatske nacionalnosti u Češkoj Republici

Rad udruge u 2020. godini

100.000,00

 

REPUBLIKA KOSOVO

Redni

broj

Naziv prijavitelja programa/projekta

Naziv programa/projekta

Odobreno

(kn)

1.

NVO Narodna kuhinja Letnica

Pripremanje toplog obroka za korisnike Narodne kuhinje Letnica

160.000,00

2.

NVO Narodna kuhinja Letnica

Nabava građevinskog materijala za adaptaciju ureda Narodne kuhinje u Letnici

10.000,00

3.

Hrvatska Udruga sv. Nikole Janjevo

Pomoć Hrvatima u Janjevu

80.000,00

4.

Hrvatska Udruga Mladih Janjevo

Centar mladih Hrvata Janjevo

50.000,00

 

MAĐARSKA

Redni

broj

Naziv prijavitelja programa/projekta

Naziv programa/projekta

Odobreno

(kn)

1.

Hrvatska državna samouprava

Državni kamp hrvatskog jezika i kulture - obnova objekta

120.000,00

2.

Hrvatska državna samouprava

Dan hrvatskog školstva

11.000,00

3.

Hrvatska samouprava Udvar

Učenje hrvatskih plesova i VII. Dan kulture bošnjačkih Hrvata

21.500,00

4.

Hrvatska samouprava Baranjske županije

Baranja naša, voljeni kraj'

20.000,00

5.

Hrvatska samouprava Kaćmar

Izlet u Hrvatsku

8.000,00

6.

KUD Marica

Adventski program

15.000,00

7.

Hrvatska samouprava Petrovo selo

Hrvatski bal 2020

28.000,00

8.

Hrvatska samouprava Gara

Nabava narodnih nošnji

14.500,00

9.

Hrvatska samouprava XV. okruga Budimpešte

Izložba „Hrvati pokraj dvije obale rijeke Mure“ i Žive jaslice pomurskih Hrvata

35.000,00

 

10.

Kulturno društvo Dušnok

Pjevajmo zajedno racko-hrvatske pjesme i čuvajmo svadbene običaje

15.000,00

11.

Hrvatska samouprava Salanta

Hrvatski dan u Salanti

17.000,00

12.

Hrvatska samouprava VII. okruga Budimpešte (Hrvatska samouprava Eržebetvaros)

Obljetnica bratimljenih gradova/Otvaranje izložbe i Jezični i plesni tabor na Balatonu

20.000,00

13.

Croatica Neprofitni d.o.o. za kulturnu, informativnu i izdavačku djelatnost

Sam i svoj - životopis i „I Mađar i Hrvat“

30.000,00

14.

Čakavska katedra Šopron

Međunarodni koljnofski književni susreti

9.000,00

15.

KUME Etnomemorijalni i informacijski centar Gradišćanskih Hrvata

Trgadbena fešta u Koljnofu

9.000,00

16.

Matica Hrvatska Šopron

Izložba o sv. Jerolimu i Regionalne studije XII.

16.500,00

17.

Koljnofsko hrvatsko društvo

Dvojezična knjiga o Koljnofu

15.000,00

18.

Muzej sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj

Opremanje Muzeja

7.000,00

 

RUMUNJSKA

Redni

broj

Naziv prijavitelja programa/projekta

Naziv programa/projekta

Odobreno

(kn)

1.

Demokratski savez Hrvata u Rumunjskoj

Godišnji projekti D.S.H.R.

178.000,00

2.

Demokratski savez Hrvata u Rumunjskoj

Godišnji plan aktivnosti D.S.H.R.

172.000,00

 

REPUBLIKA SJEVERNA MAKEDONIJA

Redni

broj

Naziv prijavitelja programa/projekta

Naziv programa/projekta

Odobreno

(kn)

1.

Zajednica Hrvata u Republici Makedoniji

Očuvanje trajnih vrijednosti hrvatske kulturne baštine mladih Hrvata u Makedoniju

68.000,00

2.

Zajednica Hrvata u Republici Makedoniji

„Očuvanje hrvatskog kulturnog stvaralaštva i hrvatskog jezika“

78.000,00

3.

Zajednica Hrvata u Republici Makedoniji - ogranak Skopje

Proslava blagdana Svetog Nikole i Mala škola hrvatskog jezika i kulture

45.000,00

 

4.

Zajednica Hrvata u Republici Makedoniji - ogranak Skopje

Tiskanje zbirke pjesama u prozi „Zjenica bježi od zjenice" autorice Ljerke Toth Naumove

7.000,00

5.

Zajednica Hrvata ,,Libertas“ Štip

Škrinja ljubavi

45.000,00

6.

MHD-Hrvatski kulturni centar „Marko Marulić“ Bitola

Prezentacija hrvatske kulturne baštine - projekt 2.

45.000,00

7.

Makedonsko hrvatsko društvo ,,Tetovo“

Hrvatska kroz vrijeme - kreativne radionice, izrada filma i kulturno- umjetničkih događanja

62.000,00

 

SLOVAČKA REPUBLIKA

Redni

broj

Naziv prijavitelja programa/projekta

Naziv programa/projekta

Odobreno

(kn)

1.

Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj

Festivali hrvatske kulture i smotre hrvatskog folklora u Slovačkoj (siječanj- prosinac 2020.)

106.000,00

2.

Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj

Podupiranje hrvatskog folklora, kulture, jezika i književnosti u Slovačkoj (siječanj-prosinac 2020.)

143.500,00

 

REPUBLIKA SLOVENIJA

Redni

broj

Naziv prijavitelja programa/projekta

Naziv programa/projekta

Odobreno

(kn)

1.

Savez hrvatskih društava u Sloveniji

Plan rada SHDS-a za 2020. godinu

100.000,00

2.

Hrvatsko kulturno društvo Pomurje

Plan rada HKD Pomurje za 2020. godinu

50.000,00

3.

Hrvatsko kulturno društvo Međimurje-Ljubljana

Godišnji program rada HKD Međimurje- Ljubljana

55.000,00

4.

Hrvatsko kulturno društvo u Mariboru

30 godina Hrvatskog kulturnog društva Maribor - Produkcija kulturnih događaja i programa

30.000,00

5.

Hrvatsko društvo Ljubljana

Informativni časopis „Klasje" i bilten sekcije ručnih radova „Ruža Hrvatska"

20.000,00

6.

Kulturno društvo Međimurje Velenje

Program djelovanja Kulturnog društva Međimurje Velenje

35.000,00

7.

Hrvatska kulturna udruga Novo mesto

Godišnji plan rada Hrvatske kulturne udruge Novo mesto

35.000,00

8.

Hrvatsko kulturno umjetničko društvo Komušina, Škofja Loka

Program rada HKUD Komušina, Škofja Loka za 2020. godinu

55.000,00

9.

Hrvatsko kulturno- umjetničko, prosvjetno i

Redoviti program rada HKD „Istra" Piran

55.000,00

 

 

športsko društvo ,,Istra“ Piran

 

 

10.

Međimursko kulturno umjetničko društvo - Ivan Car

Godišnji program društva MKUDIC

35.000,00

11.

Hrvatsko kulturno društvo Velenje

Program rada HKD Velenje

35.000,00

12.

Kulturno društvo Matica Hrvatska

Godišnji program KD Matica Hrvatska

20.000,00

13.

Kulturno umjetničko društvo Žumberak

Dokumentarni film „Izvori pitke vode u zapadnom Žumberku“ i izdavanje glasila ,,Žumberčanin“

25.000,00

 

REPUBLIKA SRBIJA

Redni

broj

Naziv prijavitelja programa/projekta

Naziv programa/projekta

Odobreno

(kn)

1.

Hrvatski kulturni centar ,,Srijem“ - Hrvatski dom Srijemska Mitrovica

Škola tambure

27.000,00

2.

Hrvatsko kulturno društvo „Vladimir Nazor“ Stanišić

Produciranje tjedne informativne radio emisije „Glas Hrvata“ i Organiziranje manifestacije „Ikavica - govor hercegovačkih, dalmatinskih, ličkih, bosanskih, šokačkih i bunjevačkih Hrvata“

20.000,00

3.

Udruga „Marija"

Hrvatski katolički glas u Novom Sadu - Radio Marija i Hrvatski katolički glas u Srijemu - Radio Marija

30.000,00

4.

Udruga Hrvatska nezavisna lista

Očuvanje jezika, kulture i identiteta hrvatske nacionalne manjine

15.000,00

5.

Hrvatska likovna udruga ,,CroArt“

10. saziv umjetničke kolonije „Štipan Šabić 2020“ i 9. saziv umjetničke kolonije „Panon-Subotica 2020“

12.000,00

6.

Hrvatsko kulturno društvo „Hrvatski kulturni centar- Beograd“

Gostovanje eminentnih hrvatskih umjetnika „Hrvatska kultura u centru" i Tradicionalni predbožićni koncert „Kao nekad pred Božić"

40.000,00

7.

Rimokatolička župa Marija Majka Crkve, Subotica

Tartan - u svrhu preuređenja prostora samostana u dječji vrtić

20.000,00

8.

Festival hrvatskih duhovnih pjesama „Hosana fest"

Festival - Kesler

30.000,00

9.

Udruga bunjevačkih Hrvata ,,Dužijanca“

Dužijanca 2020. i Takmičenje risara 2020.

55.000,00

 

10.

Inovativna mreža

Izložba zavičajnih slikara

15.000,00

11.

Hrvatsko kulturno umjetničko prosvjetno društvo ,,Dukat“ Vajska

Radio emisija na hrvatskom jeziku „Zvuci bačke ravnice11 i Likovna kolonija „Provala 2020“

20.000,00

12.

Kulturno-prosvjetna zajednica Hrvata ,,Šokadija“ Sonta

„Šokačka kuća11 - ulaganja i održavanje programa

10.000,00

13.

Udruženje građana „Urbani Šokci“ Sombor

„Dani hrvatske kulture 2020“

15.000,00

14.

Hrvatsko akademsko društvo Subotica

Redovita djelatnost i Leksikon podunavskih Hrvata-Bunjevaca i Šokaca, 16. svezak (Mam-Mu)

15.000,00

15.

Hrvatska udruga novinara ,,Kro-njuz“ Subotica

Radijski program na hrvatskom jeziku hrvatske udruge novinara „Kro-njuz“

15.000,00

16.

Udruga novinara ,,Cro-info“ Subotica

TV i Internet program na hrvatskom jeziku udruge novinara „Cro-info"

15.000,00

17.

Hrvatska glazbena udruga „Festival bunjevački pisama11

XVI. Smotra dječjih pjevača i zborova i XX. Festival bunjevačkih pisama

30.000,00

18.

Zajednica Hrvata Zemuna „Ilija Okrugić11

Razvoj hrvatske knjižnice i čitaonice u Zemunu i Razvijanje i njegovanje kulturne baštine interpretacijom hrvatskog glazbenog stvaralaštva mješovitog pjevačkog zbora „Odjek11

40.000,00

19.

Udruga građana „Tragovi Šokaca11 Bač

Žensko tradicijsko češljanje i izrada oglavlja Hrvatica u regiji i Seminar tradicijskih glazbala i tradicijskog pjevanja

10.000,00

20.

Udruga banatskih Hrvata

Adaptacija župnog dvora u Opovu i Kulturne manifestacije banatskih Hrvata 2020

48.000,00

21.

„Hrvatski medijsko kulturni centar11 Voganj

„О Hrvatima je riječ11

15.000,00

22.

„Društvo hrvatske mladeži Zemuna11

Očuvanje nacionalnog identiteta zemunskih Hrvata

25.000,00

23.

Hrvatsko nacionalno vijeće

Poticaj besplatnih udžbenika za djecu u nastavi i programima na hrvatskom jeziku

120.000,00

24.

Hrvatska čitaonica Subotica

Književne manifestacije i naklada Hrvatske čitaonice u 2020. i Programi za djecu i mlade Hrvatske čitaonice u 2020.

50.000,00

 

25.

Udruga ,,Široko“ Niš

Jačanje interne strukture i redovito djelovanje udruge Hrvata „Široko44 iz Niša

20.000,00

26.

Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata

Digitalizacija hrvatske kulturne baštine u Vojvodini i Prezentacija hrvatske kulture u Vojvodini

80.000,00

27.

Hrvatsko prosvjetno društvo „Bela Gabrić“ Subotica

Podrška učenicima koji pohađaju nastavu na hrvatskom jeziku

20.000,00

28.

Matica hrvatska Subotica

Izdavačka djelatnost

15.000,00

29.

Hrvatsko kulturno umjetničko društvo „Vladimir Nazor“ Sombor

Aktivnosti udruge na razvoju, očuvanju baštine i drugih društvenih djelatnosti u 2020. godini i Adaptacija prostorije u učionicu hrvatskog jezika, dramskih sekcija i knjižnice

45.000,00

30.

Hrvatsko kulturno udruženje „Antun Sorgg“

Zavičajno-zavitni dan i III. likovna kolonija „Vajska 2020“

15.000,00

31.

Kulturno umjetničko društvo Hrvata ,,Bodrog“ Bački Monoštor

Očuvanje, njegovanje, promocija i popularizacija tradicijske baštine Hrvata u Monoštru u 2020. i Troškovi nabavke materijala za muzejsku zbirku

35.000,00

32.

Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo „Tomislav14 Golubinci

Škola tambure i Tiskanje knjige „Golubinci kroz povijest44

30.000,00

33.

Udruženje hrvatske mladeži u Vojvodini „KROV44

„Oratorij u Subotici 2020“

12.000,00

34.

Hrvatska čitaonica „Fischer44 Surčin

Redovita aktivnost u 2020. i Adaptacija prostora udruge

35.000,00

35.

Hrvatsko udruženje građana „Bezdanska marina44 Bezdan

Međunarodna kulturna manifestacija „Trojni susreti44 i 2. saziv likovne kolonije „Bezdanska marina44

12.000,00

36.

Galerija prve kolonije naive u tehnici slame

XXXV. saziv Prve kolonije naive u tehnici slame

15.000,00

37.

Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo „Matija Gubec44

9. seminar bunjevačkog stvaralaštva

15.000,00

38.

HAŠK-Zrinski

Promidžba šaha među Hrvatima u Subotici i suradnja sa šah klubovima iz Republike Hrvatske

4.000,00

39.

Hrvatsko kulturno- umjetničko-prosvjetno društvo „Stanislav Preprek44 Novi Sad

Održavanje manifestacije i tiskanje knjige „Preprekova jesen 2020“ i obilježavanje 15. obljetnice rada udruge i Godišnji koncert Ženske pjevačke skupine „Stanislav Preprek44

35.000,00

 

40.

Hrvatski kulturni centar „Bimjevačko kolo“

Djeca-čuvari kulturne baštine Hrvata- Bunjavaca i Tradicija i kultura vojvođanskih Hrvata kroz sliku, riječ i običaje

55.000,00

41.

Novinsko izdavačka ustanova „Hrvatska riječ“

„Cijeli cjelovi tuge“

8.000,00

42.

RKT župa Sveti Josip Radnik

Izgradnja pristupnog puta do rampe za invalide i mame s djecom i Kompletna obnova dvorane za pastoralne potrebe i prilagodba za potrebe HKUD-a Đurđin

25.000,00

43.

Hrvatski ženski forum „Сго- femina“

Ekonomsko osnaživanje žena kroz edukaciju i izradu tradicijskih odjevnih predmeta i nabava potrebne opreme

12.000,00

44.

Hrvatsko kulturno- prosvjetno društvo ,,Đurđin“

Đurđinska djeca u pjesmi i igri

15.000,00

45.

Hrvatsko kulturno- prosvjetno društvo ,,Jelačić“ Petrovaradin

Troškovi redovite djelatnosti društva i Kulturni mozaik događanja i potreba u 2020. godini

40.000,00

46.

Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo „Silvije Strahimir Kranjčević"

Izgradnja paviljona-prostorija za smještaj eksponata za izložbu i specijalno opremljena prostorija za snimanje (kino paviljon)

15.000,00

 

TALIJANSKA REPUBLIKA

Redni

broj

Naziv prijavitelja programa/projekta

Naziv programa/projekta

Odobreno

(kn)

1.

Udruga „Jedna Musika“

„Molizaiko 5“

95.000,00

2.

Udruga „Jedna Musika“

„Put oko svijeta“

62.000,00

3.

Hrvatska zajednica u Molise „Luigi Zara“

„Moliško-hrvatske priče“

25.000,00

4.

Hrvatska zajednica u Molise „Luigi Zara“

„Dvojezični kalendar 2021.“

5.000,00

5.

Udruga „Hrvatski otok u Moliseu“

„Turnir prijateljstva Italia-Croazia odrasli i djeca i škola nogometa“

40.000,00

6.

Zaklada „Agostina Piccoli“

,,S našimi riči“

58.000.00

7.

Zaklada „Agostina Piccoli“

„Realizacija muzeja moliških Hrvata"

75.000,00

8.

Kulturna udruga ,,KroaTarantata“

,,Web-radio na-našo“

40.000,00

 

Sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu („Narodne novine“, broj 117/19 i 58/20) osigurana su na stavci Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Glava 03205, Aktivnost A862011 „Programi pomoći hrvatskoj manjini u inozemstvu44 i A862018 „Programi pomoći hrvatskoj manjini u inozemstvu - međunarodna razvojna suradnja44.

III.

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske ili osoba koju čelnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske ovlasti, potpisat će s organizacijama hrvatske nacionalne manjine, dobitnicima financijske potpore iz točke I. ove Odluke, ugovore o dodjeli financijske potpore, najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja ove Odluke.

IV.

Sredstva iz točke I. ove Odluke, isplatit će se dobitnicima financijske potpore tijekom 2020. godine, a sve prema mogućnostima izvršenja Državnog proračuna Republike Hrvatske.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 011-02/20-04/14

URBROJ: 537-02-01/1-20-01

Zagreb, 13. srpnja 2020.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: