(HR) Rezultati javnog poziva za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

Datum objave: 24.05.2022. 11:33 / Izvor: Akta.ba, 13.05.2022.

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

 

KLASA: 971-01/22-35/1

URBROJ: 538-000-22-12

Zagreb, 13. svibnja 2022. godine

 

Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19) točke 7.3. Programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine KLASA:971-01/22-35/1, URBROJ:527-22-l od 07. ožujka 2022. godine te Izvješća o procjeni-Prijedloga za odabir projekata KLASA: 971-01/22-35/1, URBROJ:538-000-22-l 1 od 12. svibnja 2022. godine koje donosi Povjerenstvo za odabir projekata, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donosi:

 

ODLUKU

o odabiru projekata

 

I.

U okviru Programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine odobrava se financiranje sljedećih projekata:

 

BR.

REFERENTNI
BROJ

NAZIV PROJEKTA

KORISNICI

ODOBRENI IZNOS

1

01-RH-BIH-2022

ENERGETSKI
UČINKOVITA
JAVNA RASVJETA
ZA RAZVOJ
LOKALNE
ZAJEDNICE

GRAD BIOGRAD NA
MORU

/St

210.000,00 kn

OPĆINA STOLAC

2

08-RH-BIH-2022

ULAGANJE U

JAVNU I
KOMUNALNU
INFRASTRUKTURU

OPĆINA KNEŽEVI
VINOGRADI

240.000,00 kn

OPĆINA KUPRES

3

010-RH-BIH-2022

"BRAT UZ BRATA,

HRVAT UZ
HRVATA-FAZA II."

OPĆINA VLADISLAVCI

210.000,00 kn

 

 

 

 

 

 

FRANJEVAČKI
SAMOSTAN SVETOG
MARKA EVANĐELISTA,
PLEHAN

 

4

019-RH-BIH-2022

POVEĆANJE
ENERGETSKE
UČINKOVITOSTI
ZGRADE OPĆINE
BOGDANOVCI TE

SANACIJA I
REKONSTRUKCIJA
DOMA KULTURE U
GREBNICAMA

OPĆINA BOGDANOVCI

210.000,00 kn

OPĆINA DOMALJEVAC-
ŠAMAC

5

047-RH-BIH-2022

JAČANJE SURADNJE
I

INFRASTRUKTURNI
RAZVOJ ČAPLJINE I
GRADCA

GRAD ČAPLJINA

210.000,00 kn

OPĆINA GRADAC

6

055-RH-BIH-2022

POBOLJŠANJE I
OČUVANJE
LOKALNE
INFRASTRUKTURE

U SREDIŠTIMA
GRADA HRVATSKE
KOSTAJNICE I
POSUŠJA

GRAD HRVATSKA
KOSTAJNICA

240.000,00 kn

OPĆINA POSUŠJE

7

0104-RH-BIH-

2022

MEĐUGRANIČNA
SURADNJA GRADA
PAKRACA I OPĆINE
DOBRETIĆI

GRAD PAKRAC

fe:

212.000,00 kn

OPĆINA DOBRETIĆI

8

0138-RH-BIH-

2022

OPĆINA VRPOLJE I
OPĆINA KREŠEVO

ZAJEDNO DO
DJEČJEG OSMIJEHA

OPĆINA VRPOLJE

230.000,00 kn

OPĆINA KREŠEVO

9

088-RH-BIH-2022

"ZAJEDNO U DUHU-
ZAJEDNO U
SPORTU"

TEHNIČKA ŠKOLA I
PRIRODOSLOVNA
GIMNAZIJA RUĐERA
BOŠKOVIĆA

210.000,00 kn

VRHBOSANSKA
NADBISKUPIJA-
KATOLIČKI ŠKOLSKI
CENTAR "SVETI
PAVAO" ZENICA

 

 

10

06-RH-BIH-2022

UNAPRJEĐENJE
KULTURNOG
ŽIVOTA KROZ
ULAGANJE U
REKONSTRUCKIJU

DRUŠTVENIH
DOMOVA U OPĆINI
BRINJE I VAREŠ

OPĆINA BRINJE

210.000,00 kn

OPĆINA VAREŠ

11

037-RH-BIH-2022

BEZGRANIČNA
SURADNJA

DOM ZA STARIJE I
NEMOĆNE OSOBE ILOK

200.000,00 kn

H.O. CARITAS
BISKUPIJA MOSTAR-
DUVNO I TREBINJE-
MRKAN

12

0107-RH-BIH-

2022

ULAGANJE U
KULTURNI I
DRUŠTVENI

RAZVOJ
HRVATSKOG
NARODA

ŽUPA POHOĐENJA
BLAŽENE DJEVICE
MARIJE, SOLJANI

175.000,00 kn

UDRUGA MLADIH PAR
SELO-DUBRAVE

UDRUGA MLADIH
DRIJENČA

13

0127-RH-BIH-

2022

"PREKOGRANIČNA
SURADNJA KROZ
REVITALIZACIJU
ZELENIH
POVRŠINA:PARKOV

A, IGRALIŠTA I
JAVNIH POVRŠINA
ZA OUTDOOR
AKTIVNOSTI"

GRAD MOSTAR

fe

230.000,00 kn

OPĆINA KONAVLE

14

09-RH-BIH-2022

POBOLJŠANJE
UVJETA BORAVKA

UČENIKA U
OSNOVNOJ ŠKOLI

GRADIŠTE I
SREDNJOJ ŠKOLI
"TRAVNIK"

OSNOVNA ŠKOLA
GRADIŠTE

150.000,00 kn

SREDNJA ŠKOLA
"TRAVNIK"

15

0106-RH-BIH-

2022

BEZ GRANICA

OPĆINA KLIS

180.000,00 kn

OPĆINA NOVI TRAVNIK

 

 

16

0196-RH-BIH-

2022

UNAPREĐENJE
OBRAZOVNOG
STANDARDA,
HRVATSKOG
KULTURNOG
ZAJEDNIŠTVA I

POVEĆANJE
INFORMATIČKE
PISMENOSTI

OSNOVNA ŠKOLA
"BUSOVAČA"

168.000,00 kn

OSNOVNA ŠKOLA
"IVAN MEŠTROVIĆ"

17

0197-RH-BIH-

2022

ULAGANJE U
JAVNU
INFRASTRUKTURU-

IZGRADNJA I
REKONSTRUKCIJA
PROMETNICA

OPĆINA STARI
JANKOVCI

210.000,00 kn

OPĆINA ŽEPČE

18

063-RH-BIH-2022

UNAPREĐENJE
RAZVOJA
LOKALNIH
ZAJEDNICA GRADA
VELIKE GORICE I
DOMA ZDRAVLJA
TOMISLAVGRAD
PREKOGRANIČNOM
SURADNJOM

GRAD VELIKA GORICA

240.000,00 kn

DOM ZDRAVLJA
TOMISLAVGRAD

19

071-RH-BIH-2022

UNAPRJEĐENJE
VATROGASNE
ZAŠTITE I UVJETA
RADA

DOBROVOLJNO
VATROGASNO
DRUŠTVO "KAŠTEL
GOMILICA"

k

220.000,00 kn

DOBROVOLJNO
VATROGASNO
DRUŠTVO SV. ANA
LIŠTANI

20

0141-RH-BIH-

2022

SRETNO
DJETINJSTVO U
LIVNU I PODSTRANI

GRAD LIVNO

210.000,00 kn

OPĆINA PODSTRANA

21

0162-RH-BIH-

2022

UNUTARNJE
UREĐENJE ŽUPNE

CRKVE SRCA
MARIJINA U FOČI I
OPREMANJE

ŽUPA ROĐENJA
BLAŽENE DJEVICE
MARIJE U KUTJEVU

150.000,00 kn

 

 

 

 

MULTIMEDIJOM
ŽUPNE DVORANE
ŽUPE ROĐENJA
BDM U KUTJEVU

ŽUPA SRCA MARIJINA

 

22

0179-RH-BIH-

2022

SURADNJA GRADA

KUTJEVA I
FRANJEVAČKOG
SAMOSTANA SV.
KATARINE
KREŠEVO

RAZVOJNA AGENCIJA
GRADA KUTJEVA ERA-
EUROPSKA RAZVOJNA
AGENCIJA D.O.O.

150.000,00 kn

FRANJEVAČKI
SAMOSTAN SV.
KATARINE KREŠEVO

23

013-RH-BIH-2022

POSTAVLJANJE
OGRADE NA DIJELU
GROBLJA U VUKII
REKONSTRUKCIJA

IGRALIŠTA U
SKLOPU JU DJEČJI
VRTIĆ "ZVONČIĆ"

OPĆINA VUKA

160.000,00 kn

OPĆINA GORNJI
VAKUF- USKOPLJE

24

032-RH-BIH-2022

UREĐENJE DJEČJIH

IGRALIŠTA U
TOMISLAVGRADU I
GRADU NOVSKOJ

OPĆINA
TOMISLAVGRAD

fe

210.000,00 kn

DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
NOVSKA

25

053-RH-BIH-2022

REKONSTUKCIJA
SUSTAVA JAVNE
RASVJETE
PRIMJENOM MJERA

ENERGETSKE
UČINKOVITOSTI U
STONU I NEUMU

OPĆINA STON

190.000,00 kn

OPĆINA NEUM

26

0132-RH-BIH-

2022

UČIONICE ZA
ŽIVOT

DJEČJI DOM SV. ANA
VINKOVCI

130.000,00 kn

 

 

 

 

 

DOM ZA DJECU S
POTEŠKOĆAMA U
TJELESNOM I/ILI
PSIHIČKOM RAZVOJU
"MARIJA- NAŠA NADA"

 

27

065-RH-BIH-2022

PODIZANJE
KVALITETE ŽIVOTA

STANOVNIKA
OPĆINE VITEZ (BIH)
I JAKŠIĆ (RH)

OPĆINA JAKŠIĆ

220.000,00 kn

OPĆINA VITEZ

28

033-RH-BIH-2022

PROJEKT
UREĐENJA
NOGOSTUPA U
OPĆINI VOĐINCII
OPREMANJA
GRADSKOG
KAZALIŠTA
MLADIH VITEZ

OPĆINA VOĐINCI

190.000,00 kn

GRADSKO KAZALIŠTE
MLADIH VITEZ

29

0149-RH-BIH-

2022

ZAJEDNO ZA
DJEČJU RADOST

DJEČJI VRTIĆ LJUBUŠKI

200.000,00 kn

GRAD KARLOVAC

30

0192-RH-BIH-

2022

STVARANJE
ADEKVATNIH
UVJETA ZA RAD S
CILJEM POVEĆANJA
UČINKOVITOSTI I

PRUŽANJA
JAVNOZDRAVSTVE
NIH USLUGA

ZAVOD ZA JAVNO
ZDRAVSTVO ŽUPANIJE
ZAPADNOHERCEGOVA
ČKE

fe

215.000,00 kn

OPĆA BOLNICA ZADAR

31

023-RH-BIH-2022

UNAPREĐENJE
TEHNIČKIH
KAPACITETA
GORSKIH SLUŽBI
SPAŠAVANJA

HRVATSKA GORSKA
SLUŽBA SPAŠAVANJA-
STANICA SLAVONSKI
BROD

210.000,00 kn

GORSKA SLUŽBA
SPAŠAVANJA
HERCEGBOSANSKE
ŽUPANIJE

32

085-RH-BIH-2022

ZAJEDNO DO
OBNOVE-ŽUPA
KONGORA (BIH) I

ŽUPA PRESVETOG SRCA
ISUSOVA- KONGORA

170.000,00 kn

 

 

 

 

ZUPA LUKA
(HRVATSKA)

ŽUPA SV. ROKA LUKA

 

33

0194-RH-BIH-

2022

SRCEM ZA SRCE

GRAD ĐAKOVO

200.000,00 kn

OPĆINA ODŽAK

34

086-RH-BIH-2022

IGROM OD
KUTJEVA DO
ČITLUKA

GRAD KUTJEVO

200.000,00 kn

OPĆINA ČITLUK

35

092-RH-BIH-2022

IZGRADNJA
POTPORNOG ZIDA
NA

NERAZVRSTANOJ
CESTI U ZASEOKU
JANJIŠI/
POSTAVLJANJE
PODOVA U ZGRADI
OPĆINE GRUDE

GRAD IMOTSKI

210.000,00 kn

OPĆINA GRUDE

36

0115-RH-BIH-

2022

STEM-AJMO PREKO
GRANICA

GRAD BJELOVAR

214.000,00 kn

 

DJEČJI VRTIĆ
BJELOVAR

CARITAS
VRHBOSANSKE
NADBISKUPIJE

SOCIJALNA ZADRUGA
PRUŽIMO RUKE

37

0120-RH-BIH-

2022

UREĐENJE RADNOG
PROSTORA CENTRA
ZA POMIRENJE,
MIR,

MEĐURELIGIJSKU I
MEĐUETNIČKU
SURADNJU
"MARIJA ZVIJEZDA"

BANJALUČKA
BISKUPIJA

•Ч

206.000,00 kn

BRODSKO-POSAVSKA
ŽUPANIJA

38

0139-RH-BIH-

2022

JAČANJE
PREKOGRANIČNE
SURADNJE IZMEĐU
MJESNE ZAJEDNICE
UNIŠTA I OPĆINE
KIJEVO

MJESNA ZAJEDNICA
UNIŠTA

210.000,00 kn

OPĆINA KIJEVO

 

 

39

015-RH-BIH-2022

POBOLJŠANJE UVJETA
PRUŽANJA PRIMARNE
ZDRAVSTVENE
ZAŠTITE DOMA
ZDRAVLJA ORAŠJE I
DOMA ZDRAVLJA
ŽUPANJA PUTEM

OPREMANJA
MEDICINSKOM
OPREMOM

DOM ZDRAVLJA ŽUPANJA

210.000,00 kn

JU DOM ZDRAVLJA ORAŠJE

40

021 -RH-BIH-2022

UREĐENJE PARKA
PRILAGOĐENOG DJECI
S POSEBNIM
POTREBAMA U
SKLOPU PRVE
OSNOVNE ŠKOLE
ŠIROKI BRIJEG- DRUGA
FAZA I
REKONSTRUKCIJA
JAVNE RASVJETE U
OPĆINI TOPUSKO

GRAD ŠIROKI BRIJEG

240.000,00 kn

OPĆINA TOPUSKO

41

051 -RH-BIH-2022

SURADNJA GRADOVA
PRIJATELJA

GRAD ZAPREŠIĆ

210.000,00 kn

OPĆINA KISELJAK

42

011-RH-BIH-2022

REKONSTRUKCIJA
KROVIŠTA SAKRALNIH
OBJEKATA U
PUTNIKOVIĆU I
ROTIMLJI

ŽUPA SVETE MARIJE
MAGDALENE PUTNIKOVIĆ

fe

190.000,00 kn

ŽUPA SV. PETRA 1 PAVLA
ROTIMLJA

43

0180-RH-BIH-2022

ULAGANJE U
STRUKOVNO
OBRAZOVANJE
POZESKO-SLAVONSKE
I HERCEGBOSANSKE
ŽUPANIJE

POLJOPRIVREDNO -
PREHRAMBENA ŠKOLA
POŽEGA

250.000,00 kn

MINISTARSTVO ZNANOSTI,

PROSVJETE, KULTURE I
ŠPORTA HERCEGBOSANSKE
ŽUPANIJE

44

0175-RH-BIH-2022

OPREMAMO SE,
SURAĐUJEMO,
NAPREDUJEMO

OSNOVNA ŠKOLA BEREK

210.000,00 kn

 

 

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA
"BRAĆA JEZERČIĆ"

 

45

061 -RH-BIH-2022

UNUTRAŠNJA
REKONSTRUKCIJA I
SANACIJE CRKVE S
VANJSKOM
RASVJETOM SV.
MIHOVILA
ARKANĐELA-PRENJ

ŽUPA SV. MIHOVILA
ARKANĐELA- PRENJ

190.000,00 kn

ŽUPA PRESVETOG
TROJSTVA- DONJE
SITNO, ŽRNOVNICA

 

 

 

II.

Sredstva za provedbu Programa osiguravaju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu (Narodne novine, broj 140/21) u razdjelu 061, glava 05 Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, program 2903 - Teritorijalna suradnja na aktivnosti A680050 - Program potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini u svrhu razvoja lokalne zajednice.

 

III.

Međusobna prava i obveze Korisnika iz točke I. Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u nastavku teksta Ministarstvo) utvrdit će se Ugovorom o financiranju, za svaki projekt pojedinačno.

 

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Povjerenstvo za odabir projekata osnovano Odlukom KLASA: 971-01/22-35/1, URBROJ: 527-22-3 od 18. ožujka 2022. godine, izvršilo je procedure propisane Programom i Smjernicama za podnositelje projektnih prijedloga te je 11. svibnja 2022. godine u Izvješću o procjeni- Prijedlog za odabir predložilo projekte za financiranje u 2022. godini prema Programu. Povjerenstvo je vodilo računa o ostvarenom broju bodova, zadovoljenu potreba različitih ciljanih skupina, održivosti projekta te značenju projekta za širu lokalnu zajednicu. U skladu s točkom 7.3 Programa ministrica donosi Oduku o odabiru projekata i potvrđuje iznos financiranja za svaki odabrani projekt te je slijedom toga odlučeno kako je navedeno u točki I. ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: