I modernizacija (asfaltiranje) puta Ravna gora – Skatavica, II modernizacija (asfaltiranje) Stupljanske ulice, III modernizacija (asfaltiranje) puta u MZ Markovac, dionica Vinarija - Lovački dom, IV sanacija puta Fačo - Maslišta u MZ Opsječko

Datum objave: 18.11.2020. 11:41 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.11.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

645-1-3-72-5-29/20


Broj obavještenja o nabavci 645-1-3-72-3-22/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA ČELINAC
IDB/JIB 4401135920001
Kontakt osoba Spomenka Veljko
Adresa Prvog krajiškog proleterskog bataljona 50
Poštanski broj 78240 Čelinac (sp bl)
Opština/Grad Čelinac
Telefon (051) 553-010
Faks (051) 553-015
Elektronska pošta celinac@teol.net
Internet adresa www.opstina-celinac.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Čelinac

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i
sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 4

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Modernizacija (asfaltiranje) puteva na području opštine Čelinac

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Modernizacija (asfaltiranje) puteva na području opštine Čelinac

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

- I modernizacija (asfaltiranje) lokalnog puta Šahinovići, - II modernizacija (asfaltiranje) kraka
puta prema Basićima - III modernizacija (asfaltiranje) puta Balte - Lovačka kuća u MZ Memići -
IV modernizacija (asfaltiranje) puta Voškari - Polje u naselju Čelinac Gornji

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova:
- I modernizacija (asfaltiranje) lokalnog puta Šahinovići, l =200.00 m1 B = 4.00 m1
- II modernizacija (asfaltiranje) kraka puta prema Basićima l = 100.00 m1 B= 3.00 m1
- III modernizacija (asfaltiranje) puta Balte - Lovačka kuća u MZ Memići l = 157,00 m B = 3,0 m
- IV modernizacija (asfaltiranje) puta Voškari - Polje u naselju Čelinac Gornji l = 120,00 m B = 2,60 m

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233120-6 Građevinski radovi na putu


II Ukupna količina ili obim ugovora

Data u Aneksu 2 Tenderske dokumentacij

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

61282,80

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15 (petnaest) dana od dana uvođenja u posao

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

- I lokalni put Šahinovići,
- II kraka puta prema Basićima
- III put Balte - Lovačka kuća u MZ Memići
- IV put Voškari - Polje u naselju Čelinac Gornji

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KOZARAPUTEVI 4400804900007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

61218,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

3.11.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

61218,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

61279,28

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

- I modernizacija (asfaltiranje) puta Ravna gora – Skatavica - II modernizacija (asfaltiranje)
Stupljanske ulice - III modernizacija (asfaltiranje) puta u MZ Markovac, dionica Vinarija - Lovački dom -
IV sanacija puta Fačo - Maslišta u MZ Opsječko


I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova:
- I modernizacija (asfaltiranje) puta Ravna gora – Skatavica l =200.00 m1 B = 3.50 m1
- II modernizacija (asfaltiranje) Stupljanske ulice l =150.00 m1 B = 3.00 m1
- III modernizacija (asfaltiranje) puta u MZ Markovac, dionica Vinarija - Lovački dom l = 300,00 m B = 3,0
m
- IV sanacija puta Fačo - Maslišta u MZ Opsječko l = 300,00 m B = 4,0 m

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233120-6 Građevinski radovi na putu


II Ukupna količina ili obim ugovora

Data u Aneksu 2 Tenderske dokumentacije

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

92360,70

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

20 (dvadeset) dana od dana uvođenja u posao

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

- I puta Ravna gora – Skatavica
- II Stupljanska ulica
- III put u MZ Markovac, dionica Vinarija - Lovački dom
- IV put Fačo - Maslišta u MZ Opsječko

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača


Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KOZARAPUTEVI 4400804900007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

92258,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

3.11.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

92258,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

92350,84

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

- I modernizacija (asfaltiranje) puta u naselju Savići MZ Šnjegotina - II modernizacija (asfaltiranje)
puta u naselju Stanići MZ Jošavka - III modernizacija (asfaltiranje) puta za Bekanov grob u MZ Dubrava Stara
- IV modernizacija (asfaltiranje) dijela puta Pijaca - Bekanov grob - V modernizacija (asfaltiranje)
puta Nova crkva- Crvena zemlja

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova:
- I modernizacija (asfaltiranje) puta u naselju Savići MZ Šnjegotina Velika l = 250,00 m B = 3,0 m
- II modernizacija (asfaltiranje) puta u naselju Stanići MZ Jošavka l = 150,00 m B =2,6 m
- III modernizacija (asfaltiranje) puta za Bekanov grob u MZ Dubrava Stara l = 200,00 m B = 3,0 m
- IV modernizacija (asfaltiranje) dijela puta Pijaca - Bekanov grob l = 80,00 m B = 2,6 m
- V modernizacija (asfaltiranje) puta Nova crkva- Crvena zemlja u MZ Branešci l = 200,00 m B = 3,0 m

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233120-6 Građevinski radovi na putu


II Ukupna količina ili obim ugovora

Data u Aneksu 2 Tenderske dokumentacije

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

81842,70

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

20 (dvadeset9 dana od dana uvođenja u posao

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

- I put u naselju Savići MZ Šnjegotina Velika
- II put u naselju Stanići MZ Jošavka
- III put za Bekanov grob u MZ Dubrava Stara
- IV dio puta Pijaca - Bekanov grob
- V put Nova crkva- Crvena zemlja u MZ Branešci

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača


Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MG MIND D.O.O. 4401192990008 Mrkonjić Grad Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

81826,24

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

3.11.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

81826,24

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

86040,50

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

- I modernizacija (asfaltiranje) puta Opsječko - Radosavačko groblje - II modernizacija (asfaltiranje)
puta u naselju Đermanovići MZ Štrbe

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

- I modernizacija (asfaltiranje) puta Opsječko - Radosavačko groblje l=300,00 m, B=5,00 m
- II modernizacija (asfaltiranje) puta u naselju Đermanovići MZ Štrbe l=280,00 m, B=2,6 m

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233120-6 Građevinski radovi na putu


II Ukupna količina ili obim ugovora

Data u Aneksu 2 Tenderske dokumentacije

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

62301,20

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15 (petnaest) dana od dana uvođenja u posao

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

- I put Opsječko - Radosavačko groblje
- II put u naselju Đermanovići MZ Štrbe

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MG MIND D.O.O. 10 / 11 4401192990008 Mrkonjić Grad Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

62288,44

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

3.11.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

62288,44

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

66286,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
645-1-3-72-5-29/20
PODIJELI: