Ispitivanje vatrodojavnog sistema i nabavka i ugradnja dodatne opreme na lokalitetu Stup

Datum objave: 07.10.2016. 13:41 / Izvor: Akta.ba, 07.10.2016.

R. br.

Opis i Oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/dobavlja čima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene

Datum zaključenja ugovora

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena

3

"Ispitivanje vatrodojavnog sistema i nabavka i ugradnja dodatne opreme na lokalitetu Stup"

75251100-1

Direktni sporazum broj: 247-8-2-88/16

"Arcus" d.o.o. Sarajevo

ID 4200147330000

Vrijednost direktnog sporazuma: 4.935,98 KM Rok izvršenja: Sukcesivno u toku 24 mjeseca (svakih 6 mjeseci), po potrebi u slučaju poziva sa objekta izvršiti servisiranje sistema u što kraćem roku a maksimalno 8 sati od poziva. Svaki kvar otkloniti u roku 24 h od prijave kvara i do 7 dana od dana poziva ispostaviti narudžbu Rok plaćanja: U roku 30 dana od dana izvršene usluge i ispostavljanja fakture

 

 

13.06.2016 g.

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: