Izgradnja energetski efikasne rasvjete, te odvodnja otpadnih i površinskih voda na Trgu žrtava genocida Srebrenice IV faza, općina Banovići

Datum objave: 29.10.2019. 15:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.10.2019.


OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1220-1-3-97-5-61/19


Broj obavještenja o nabavci 1220-1-3-97-3-51/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA BANOVIĆI
IDB/JIB 4209362820007
Kontakt osoba Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između ugovornog organa i
ponuđača, u smislu eventualnih pitanja i odgovora u vezi tenderske
dokumentacije, obavljat će se putem portala „e-Nabavke“ (www.ejn.gov.ba),
kao i eventualne izmjene i dopune ove tenderske dokumentacije.
Adresa Alije Dostovića 1
Poštanski broj 75290 Banovići (bhp sa)
Općina/Grad Banovići
Telefon (035) 743-400
Faks (035) 743-433
Elektronska pošta opcina@banovici.gov.ba
Internet adresa www.banovici.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Banovići

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne
zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja energetski efikasne rasvjete, te odvodnja otpadnih i površinskih voda na „Trgu“ žrtava genocida Srebrenice IV
faza“, općina Banovići

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka je izvođenje radova na izgradnji energetski efikasne rasvjete, te izvođenje radova na odvodnji
otpadnih i površinskih voda na „Trgu žrtava genocida u Srebrenici“ (IV faza) u općini Banovići.
Detaljan opis radova, dat je u tehničkim specifikacijama koje se nalaze u prilogu tenderske dokumentacije (Aneks 9).

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233222-1 Radovi na popločavanju i asfaltiranju
Dodatni predmet(i) 45316100-6 Instalacija vanjske rasvjete


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

dato u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Ulica Alije Izetbegovića u općini Banovići. Mikrolokacija Trg žrtava genocida u Srebrenici,

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

dati u TD

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Grupa ponuđača

IV 1.a. Broj članova grupe ponuđača

2

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 S.E-SARAJKA DOO ŽIVINICE 4209066340008 Živinice Bosna i Hercegovina
2 GPP BANOVIĆI DOO, ZA 4209070290007 Banovići Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

287412,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

23.10.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

287412,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

287712,29

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1220-1-3-97-5-61/19
PODIJELI: