Izgradnja kanalizacionog sistema

Datum objave: 06.10.2016. 10:02 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.10.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

141-1-3-28-5-30/16Broj obavještenja o nabavci 141-1-3-28-3-19/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA ,,OPĆINSKI FOND ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I
INFRASTRUKTURU''
IDB/JIB 4263448910003
Kontakt osoba Fazir Vukalić
Adresa Muse Ćazima Ćatića bb
Poštanski broj 79260 Sanski Most (bhp sa)
Općina/Grad Sanski Most
Telefon (037) 683-020
Faks (037) 683-020
Elektronska pošta fond_sm@hotmail.com
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Sanski Most

I 2.c. Djelatnost

Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na izgradnji kanalizacionog sistema


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na izgradnji kanalizacionog sistema u MZ Grad Desna obala, naselje Željezničko faza I

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45232410-9 Radovi na kanalizacijskoj mreži


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

kao u td

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Grad Desna obala, naselje Željezničko

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u TD

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ŠF INŽENJERING DOO 4209163460000 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

332465,18

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

332465,18

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

14.9.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

332465,18

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

532910,09

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
141-1-3-28-5-30/16
PODIJELI: