Izgradnja parkinga sa pripadajućom infrastrukturom ispred IV PU Novi Grad Sarajevo u ulici Prvomajska br.22

Datum objave: 22.07.2020. 13:56 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.07.2020.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

422-1-3-7-9-103-422/20


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 422-1-3-7-5-36/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO
IDB/JIB 4200422060000
Kontakt osoba Zlatka Pločo
Adresa Bulevar Meše Selimovića 97
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 291-247
Faks (033) 291-247
Elektronska pošta javnenabavke@novigradsarajevo.ba
Internet adresa www.novigradsarajevo.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Općinski nivo (FBIH),Sarajevo Novi Grad

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje radova na izgradnji parkinga sa pripadajućom infrastrukturom ispred IV PU Novi Grad Sarajevo u ulici Prvomajska
br.22


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45223300-9 Građevinski radovi na parkinzima


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DINALSA D.O.O. SARAJEVO 4200426560007 Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
187589,08

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.3.2020. - 10.3.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.3.2020.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 30742,40 27.4.2020. DINALSA D.O.O. SARAJEVO
2 156846,57 13.7.2020. DINALSA D.O.O. SARAJEVO

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
422-1-3-7-9-103-422/20
PODIJELI: