Izgradnja stadiona u MZ Zelinja Donja - FAZA II

Datum objave: 11.11.2020. 10:09 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.11.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1400-1-3-28-5-32/20


Broj obavještenja o nabavci 1400-1-3-28-3-13/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD GRADAČAC
IDB/JIB 4209156840000
Kontakt osoba Azijada Haseljić
Adresa H. K. Gradaščevića br.54
Poštanski broj 76250 Gradačac (bhp sa)
Općina/Grad Gradačac
Telefon (035) 369-750
Faks (035) 369-751
Elektronska pošta azijada.haseljic@gradacac.ba
Internet adresa www.gradacac.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Grad,

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja stadiona u MZ Zelinja Donja - FAZA II

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja stadiona u MZ Zelinja Donja - FAZA II

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45112720-8 Radovi pejzažnog uređenja sportskih terena i prostora za rekreaciju


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

39.300,00 KM

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Zelinja Donja Grad Gradačac

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BALEGEM D.O.O. GRADAČAC 4209065880009 Gradačac Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

39090,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

3.11.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

37400,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

39090,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Ponuđači "ASTRA PLAN" d.o.o. Brčko i "DŽENA" d.o.o. Gradačac ODUSTALI od potpisivanja ugovora, iz razloga što isti nisu
mogli realizovati u roku

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1400-1-3-28-5-32/20
PODIJELI: