Izgradnja traktorskih vlaka u Šumariji Glamoč

Datum objave: 01.07.2019. 14:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.07.2019.

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

1101-1-3-14-5-82/19Broj obavijesti o nabavi 1101-1-3-14-3-17/19

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" D.O.O. KUPRES
IDB/JIB 4281038670003
Kontakt osoba Dajana Barun
Adresa Splitska bb
Poštanski broj 80320 Kupres (hp mo)
Općina/Grad Kupres (FBiH)
Telefon (034) 274-801
Faks (034) 274-800
Elektronička pošta info@hbsume.ba
Internet adresa www.hbsume.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 2.b. Razina

Županijska razina,Kanton 10

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

6

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 3, 4, 5

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabava građevinskih radova

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabava građevinskih radova na izgradnji, rekonstrukciji i održavanju traktorskih vlaka i kamionskih puteva za potrebe
ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 Izgradnja traktorskih vlaka u Šumariji Bosansko Grahovo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

a) Izgradnja traktorskih vlaka; G.J. G. Risovac, odjel: 97; duljina: 6.121,45m
b) Izgradnja traktorskih vlaka; G.J. G. Risovac, odjeli: 60 i 59/1; duljina: 3.438,80 m
c) Izgradnja i sanacija traktorskih vlaka; G.J. G. Risovac, odjel: 82; duljina: 6.105,30m
d) Izgradnja traktorskih vlaka; G.J. G. Risovac, odjel: 81; duljina: 1.128,90 m
e) Izgradnja traktorskih vlaka; G.J. G. Risovac, odjeli: 143a i 143b; duljina: 3.852,80 m
f) Izgradnja traktorskih vlaka i šumskog stovarišta; G.J. G. Risovac, odjeli: 13/1 i 13/2;
duljina: 5.293,00 m
g) Izgradnja traktorskih vlaka; G.J. J. Grahovo, odjel: 131; duljina:1.552,00 m
h) Izgradnja traktorskih vlaka; G.J. J. Grahovo, odjel: 152; duljina: 860,60 m

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II Ukupna količina ili obim ugovora

28352,85 m

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

152001,74

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 radnih dana od 01.04.2019. godine

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Šumariji Bosansko Grahovo

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KELIĆ-BAU D.O.O. 4281213340003 Livno Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

151104,58

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

151104,58

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

1.7.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

145996,20

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

151104,58

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Izjavom o odustanku od izvođenja radova za navedeni LOT 1, broj: 01/P-272/19, prijedlog za zaključenje Ugovora poslan je
drugorangiranom izvođaču s kojim je i zaključen Ugovor.


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3 Rekonstrukcija i održavanje kamionskih puteva u Šumariji Livno

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

a)Rekonstrukcija kamionskog puta; G.J. Golija; odjeli: 79, 80 i 81; duljina: 2.538,50 m
b)Održavanje kamionskog puta; G.J. Golija; odjeli: 75, 77, 79, 80 i 105; duljina: 3.000,00 m; i G.J. Troglav; odjeli:18,19,20 i 40;
duljina: 3.000,00 m

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II Ukupna količina ili obim ugovora

8538,50 m

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

65784,68

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

20 radnih dana od 27.05.2019. godine

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Šumarija Livno

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %


IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KELIĆ-BAU D.O.O. 4281213340003 Livno Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

64948,68

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

64948,68

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

1.7.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

54997,35

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

64948,68

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Izjavom o odustanku od izvođenja građevinskih radova za navedeni LOT 3 broj: 01/P-272/19, prijedlog za zaključenje
Ugovora poslan je drugorangiranom ponuđaču s kojim je i zaključen.


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4 Izgradnja tehnološkog kamionskog puta i traktorskih vlaka u Šumariji Kupres

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

a) Izgradnja tehnološkog kamionskog puta; G.J. Malovan-Želivodić; odjel: 133; duljina: 718,80 m
b) Izgradnja traktorskih vlaka; G.J. Kupres, odjel: 69a; duljina: 879,00 m
c) Izgradnja traktorskih vlaka; G.J. Kupres, odjel: 91; duljina: 1.668,00 m
d) Izgradnja traktorskih vlaka; G.J. Kupres, odjel: 72b; duljina: 709,00 m

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II Ukupna količina ili obim ugovora

3974,80 m

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

51709,24

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

20 radnih dana od 17.05.2019. godine

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Šumarija Kupres

III Potkriteriji


R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ĆURKOVIĆ DOO 4281061060000 Kupres (FBiH) Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

39886,26

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

39886,26

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

26.6.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

5

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

34946,56

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

39886,26

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Prvorangirani ponuđač je propustio u zakonski ostavljenom roku dostaviti potvrde iz čl.45 ZJN, pa je prijedlog za zaključenje
Ugovora poslan drugorangiranom ponuđaču s kojim je i zaključen.


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5 Izgradnja traktorskih vlaka u Šumariji Glamoč

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

a) Izgradnja traktorskih vlaka; G.J. Hrbljine-Kujača, odjel: 65; duljina: 1.382,00 m
b) Izgradnja traktorskih vlaka; G.J. Staretina-Golija, odjeli: 86-76; duljina: 371,00 m
c) Izgradnja traktorskih vlaka; G.J. Šator, odjeli: 138-139; duljina: 4.201,00 m
d) Izgradnja traktorskih vlaka; G.J. Mliništa-Paripovac, odjel: 13; duljina: 411,00 m
e) Izgradnja traktorskih vlaka; G.J. Šator, odjel: 89; duljina: 123,00 m
f) Izgradnja traktorskih vlaka; G.J. Šator, odjel: 93; duljina: 1.073,00 m

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II Ukupna količina ili obim ugovora

7561 m

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

56252,05

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

20 radnih dana od 01.04.2019. godine

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Šumarija Glamoč

III Potkriteriji


R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KELIĆ-BAU D.O.O. 4281213340003 Livno Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

55459,96

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

55459,96

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

1.7.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

53279,72

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

55459,96

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Izjavom o odustanku od izvođenja radova prvorangiranog ponuđača po navedenom LOT 5, prijedlog za zaključenje Ugovora
poslan je drugorangiranom ponuđaču s kojim je isti i zaključen.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1101-1-3-14-5-82/19
PODIJELI: