Izgradnja ulice u Milutinovića naselju

Datum objave: 09.10.2016. 21:14 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.10.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

491-1-3-11-5-34/16Broj obavještenja o nabavci 491-1-3-11-3-15/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA GACKO
IDB/JIB 4401389270007
Kontakt osoba Mira Lažetić
Adresa Solunskih dobrovoljaca 2
Poštanski broj 89240 Gacko (sp bl)
Opština/Grad Gacko
Telefon (059) 472-435
Faks (059) 472-401
Elektronska pošta miralazetic@yahoo.com
Internet adresa www.gacko-rs.info

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Gacko

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i
sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja ulice u Milutinovića naselju

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja ulice u Milutinovića naselju
-pripremni radovi
-donji stroj
-gornji stroj
-potporni zidovi
-armatura
-kišna kanalizacija
-ostali radovi

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233000-9 Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autoputeva,


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u Td

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Milutinovića naselje u Gacku

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

80 dana pogodnih za izvođenje radova predviđeni ovom Tenderskom dokumentacijom od dana uvođenja u posao

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 NEVESINJEPUTEVI AD 4401398420003 Nevesinje Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

319269,60

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

319269,60

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

28.9.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

319269,60

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

337187,82

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
491-1-3-11-5-34/16
PODIJELI: