Izgradnja višestambenog objekata - Grad Tuzla (20 stanova) u okviru Regionalnog stambenog projekta

Datum objave: 17.10.2016. 09:59 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.10.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

668-1-3-33-5-57/16Broj obavještenja o nabavci 668-1-3-33-3-34/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA
IDB/JIB 4200750400004
Kontakt osoba Meliha Krpić, Alen Fazlić
Adresa Alipašina br. 41
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 214-865
Faks (033) 218-266
Elektronska pošta fmroi_statistika@bih.net.ba
Internet adresa www.fmroi.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

REGIONALNI STAMBENI PROGRAM-Nabavka radova za izgradnju 3 višestambena objekta u gradovima/općinama Zenica (62
stana); Tuzla (20 stanova) I Olovo (16 stanova) u okviru Regionalnog stambenog projekta

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja 3 višestambena objekta u gradovima/općinama Zenica (62 stana); Tuzla (20 stanova) i Olovo (16 stanova) u okviru
Regionalnog stambenog projekta.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45211340-4 Građevinski radovi na višestambenim zgradama


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1-Nabavka radova izgradnje višestambenog objekata - Grad Zenica (62 stana).

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja višestambenog objekata - Grad Zenica (62 stana) u okviru Regionalnog stambenog projekta.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45211340-4 Građevinski radovi na višestambenim zgradama

II Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2714768,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

420 kalendarskih dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izvođenja radova je Grad Zenica, naselje Radakovo, ul. Avde Smajlovica.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ITC Zenica d.o.o. 4218146790003 Zenica Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

2436365,41

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

2436365,41

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

14.10.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2436365,41

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2499640,02

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2-Nabavka radova izgradnje višestambenog objekata - Grad Tuzla (20 stanova).

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka radova izgradnje višestambenog objekta - Općina Olovo (16 stanova) u okviru Regionalnog stambenog projekta.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45211340-4 Građevinski radovi na višestambenim zgradama

II Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

931639,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

300 kalendarskih dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izvođenja radova je Grad Tuzla, naselje Ši Selo

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TEHNOGRAD 4209246590002 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

847847,57

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

847847,57

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

14.10.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

847847,57

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

913413,37

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3-Nabavka radova izgradnje višestambenog objekata - Općina Olovo (16 stanova).

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka radova izgradnje višestambenog objekta - Općina Olovo (16 stanova) u okviru Regionalnog stambenog projekta.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45211340-4 Građevinski radovi na višestambenim zgradama

II Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

772963,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

300 kalendarskih dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izvođenja radova je Općina Olovo,ul. Školska bb

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge "GTR" d.o.o. MOSTAR 8 / 9 4227184360003 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

724935,07

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

724935,07

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

14.10.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

724935,07

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

767594,41

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
668-1-3-33-5-57/16
PODIJELI: