(izmjena) Meso, mesne prerađevine i suhomesnati proizvodi (svinjsko meso)

Datum objave: 17.09.2019. 14:36 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.09.2019.

ISPRAVKA ZA

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1134-1-1-17-8-94/19Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 1134-1-1-17-9-87/19
Datum objave obavještenja 19.6.2019.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KPZ POLUOTVORENOG TIPA ORAŠJE
IDB/JIB 4254133000000
Kontakt osoba Ivo Ivkić
Adresa Dusine bb
Poštanski broj 76270 Orašje (hp mo)
Općina/Grad Orašje
Telefon (031) 713-222
Faks (031) 713-222
Elektronska pošta kpzptor@gmail.com
Internet adresa

I 2. Ispravlja se sljedeće


Dodaje se ANEKS D1 za lot broj: 3.ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot br. 3 – Meso, mesne prerađevine i suhomesnati proizvodi (svinjsko meso)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sukcesivna nabavka Meso, mesne prerađevine i suhomesnati proizvodi (svinjsko meso) za potrebe kazeno popravni-zavoda

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15113000-3 Svinjetina

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

36 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Više ponuđača

IV 1.a. Broj ponuđača

2
 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 VIZION D.O.O. ROGATICA 4400604990001 Rogatica Bosna i Hercegovina

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MESNA INDUSTRIJA RAKITNO D.O.O 4272221610002 Posušje Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

17680,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

14.6.2017. - 14.6.2020.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

14.6.2017.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 5551,47 14.6.2019. MESNA INDUSTRIJA RAKITNO D.O.O

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1134-1-1-17-8-94/19
PODIJELI: