(izmjena) Odluka o izboru korisnika sredstava utvrđenih u razdjelu 17 budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije Tekući transferi i drugi tekući rashodi-subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima​

Datum objave: 05.01.2022. 14:54 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 106, 31.12.2021.

Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i tačke 10. stav (6) Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17 Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima" ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/21), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 297. sjednici, održanoj 30.12.2021. godine, donosi

 

 

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O IZBORU KORISNIKA SREDSTAVA UTVRĐENIH U RAZDJELU 17 BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE "TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI-SUBVENCIJE PRIVATNIM PODUZEĆIMA I PODUZETNICIMA"

 

 

I.

U Odluci o izboru korisnika sredstava utvrđenih u razdjelu 17 Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi-Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima" ("Službene novine Federacije BiH", broj 97/21), u tački I., u tabeli pod rednim brojem 81. F.K. COMPANY d.o.o. Sarajevo, broj "31" koji se odnosi na broj radnika na dan 31. 08. 2021. zamjenjuje se brojem "10", a broj "112.945,74" koji se odnosi na iznos za dodjelu u KM zamjenjuju se brojem "36.434,11".

 

U tački I., u tabeli pod rednim brojem 195. NERZZ BEŠLAGIĆ d.o.o. Visoko, broj "36" koji se odnosi na broj radnika na dan 31. 08. 2021. zamjenjuje se brojem "44", a broj "131.162,79" koji se odnosi na iznos za dodjelu u KM zamjenjuje se brojem "160.310,08".

 

U tački I., u posljednjem redu tabele, broj "13.539" koji se odnosi na ukupan broj radnika na dan 31.08.2021. zamjenjuje se brojem "13.526", a broj "30.000.000,00" koji se odnosi na ukupni iznos za dodjelu u KM zamjenjuje se brojem "29.952,635,66".

 

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V. broj 1936/2021

30. decembra 2021. godine

Sarajevo

 

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: