(izmjena) Preliminarna lista za javni poziv za kandidovanje Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije - Tekući transferi i drugi tekući rashodi - subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima

Datum objave: 01.12.2021. 13:07 / Izvor: Akta.ba, 24.11.2021.

Broj: 07-11-1-1708-1/21 

Mostar, 24.11.2021. godine

 

PREDMET:

Preliminarna lista formalno ispravnih zahtjeva za dodjelu finansijske pomoći

 

Naknadnom provjerom ispravnosti zahtjeva za dodjelu finansijske pomoći po Javnom pozivu za kandidovanje Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima11, uočena je greška u smislu uvrštavanja u Tabelarni pregled formalno ispravnih zahtjeva (objavljen na vveb stranici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije 10.11.2021. godine) dva privredna društva koji su bili korisnici finansijske pomoći u 2020. godini, što je suprotno kriterijima propisanim u Tački II. navedenog Javnog poziva.

U skladu sa navedenim, izvršena je korekcija Tabelarnog pregleda formalno ispravnih zahtjeva za dodjelu finansijske pomoći u 2021. godini kako slijedi:

 

Redni

broj

Privredno društvo

Sjedište

privrednog

društva

Kanton

Broj radnika na dan 31.08.2021.

Grana

industrije

1

BATIMAT BA d.0.0. Bužim

Bosanska Krupa

USK

12

1

2

ROSTFREI CENTAR d.0.0. Velika Kladuša

Velika Kladuša

USK

5

1

3

KEKIĆ METALI d.0.0

Velika Kladuša

USK

13

1

4

ROLO-МАХ d.0.0. Velika Kladuša

Velika Kladuša

USK

16

1

5

CIVIĆ d.0.0. Cazin

Cazin

USK

72

1

6

AGM-Fenstertechnik d.o.o.

Odžak

PK

12

1

7

POSKOM d.o.o. Orašje

Orašje

PK

15

1

8

INTEGRAL d.o.o. Odžak

Odžak

PK

9

1

9

EURO-ART d.o.o. Orašje

Orašje

PK

2

1

10

TMD Ai d.o.o. Gradačac

Gradačac

тк

544

1

11

ABS-TECHNOLOGY d.o.o. Gračanica

Gračanica

тк

4

1

12

INDEX d.o.o. Gračanica

Gračanica

тк

106

1

13

KS-71 d.o.o.

Gračanica

тк

10

1

14

HP FLUID d.o.o. Gradačac

Gradačac

тк

17

1

15

Global Promet d.o.o. Tuzla

Tuzla

тк

9

1

16

TMD AUTOMOTIVE d.o.o. Gradačac

Gradačac

тк

106

1

 

 

 

Sjedište: Alekse Šantića bb, Mostar 88000, tel. ++ 38736 513 805 fax ++ 387 36 580 015, E-mail: sektor.industrije@fmeri.gov.ba

 

17

EURO PROST d.o.o. Gračanica

Gračanica

TK

101

1

18

ALUMINA d.o.o. Živinice

Živinice

TK

14

1

19

SU-AD d.o.o. Živinice

Živinice

TK

8

1

20

MAGMA METAL d.o.o.

Gradačac

TK

24

1

21

TMD-HANIBAL d.o.o. Gradačac

Gradačac

TK

45

1

22

Fining d.o.o. Gračanica

Gračanica

TK

61

1

23

METAL-AS d.o.o. Visoko

Visoko

ZDK

12

1

24

STEEL CONSTRUCTION &ENGINEERING d.o.o.

Zavidovići

ZDK

10

1

25

JUNIOR EKO-TERMIK d.o.o. Tešanj

Tešanj

ZDK

12

1

26

ENBB Produkt d.o.o. Tešanj

Tešanj

ZDK

1

1

27

EFCO-NAT d.o.o. Maglaj

Maglaj

ZDK

6

1

28

VAR d.o.o. Zenica

Zenica

ZDK

11

1

29

VVATER JET HAS d.o.o.

Usora

ZDK

14

1

30

ES-STHAL d.o.o. Tešanj

Tešanj

ZDK

10

1

31

IVEX d.o.o. Usora

Usora

ZDK

14

1

32

PDVM ELEKTROVAR d.o.o. Kakanj

Kakanj

ZDK

111

1

33

ALUMONT d.o.o.

Doboj jug

ZDK

13

1

34

KALIM-PROFIL d.o.o. Tešanj

Tešanjka-Tešanj

ZDK

43

1

35

INOX TRADE d.o.o. Maglaj

Maglaj

ZDK

5

1

36

SEANTECH BOSNIA d.o.o. Vareš

Vareš

ZDK

39

1

37

METAL-PRECIS d.o.o.

Tešanj

ZDK

2

1

38

MABIS d.o.o.

Usora

ZDK

15

1

39

MBA Steel d.o.o.

Usora

ZDK

31

1

40

HIDRAULIK -TIM d.o.o Tešanj

Jelah

ZDK

6

1

41

EMKA BOSNIA d.o.o. Goražde

Goražde

BPK

637

1

42

SISTEM-FRIGO d.o.o. Kiseljak

Kiseljak

SBK

6

1

43

Tvornica alata d.o.o. Bugojno

Bugojno

SBK

24

1

44

PERFECT VVELDING- PERFEKTNO ZAVARIVANJE d.o.o.Bugojno

Bugojno

SBK

21

1

45

Buljan Ceste d.o.o.

kreševo

SBK

21

1

46

TEHNIKA d.o.o. Gornji Vakuf Uskoplje

Gornji Vakuf Uskoplje

SBK

18

1

47

GREBEN d.o.o. Novi Travnik

Novi Travnik

SBK

25

1

48

TMB d.o.o. Kreševo

Kreševo

SBK

7

1

49

EUROLASER d.o.o. Busovača

Busovača

SBK

3

1

50

Lašva Kornere d.o.o.

Nova bila

SBK

22

1

51

Eko-commerce d.o.o.

Kaćuni

SBK

5

1

52

ELCON d.o.o. Čapljina

Čapljina

HNK

4

1

53

MB KLAMER d.o.o. Prozor Rama

Prozor-Rama

HNK

3

1

54

EUROSJAJ d.o.o. Konjic

Konjic

HNK

281

1

55

UNISGAL d.o.o. Konjic

Konjic

HNK

47

1

56

FRIGOTERM d.o.o. Mostar

Mostar

HNK

10

1

57

ALAT d.o.o. Konjic

Konjic

HNK

52

1

 

58

DITRX d.o.o. Mostar

Mostar

HNK

9

1

59

PRISIKA d.o.o. Mostar

Mostar

HNK

49

1

60

GLOBAL TRADE d.o.o. Mostar

Mostar

HNK

20

1

61

METAL LINE d.o.o. Mostar

Mostar

HNK

1

1

62

RAGNI IC d.o.o.

Mostar

HNK

3

1

63

DŽAJKIĆ d.o.o. Široki Brijeg

Široki Brijeg

ZHK

6

1

64

BILTON d.o.o. Grude

Grude

ZHK

11

1

65

AL RADE d.o.o.

Široki Brijeg

ZHK

2

1

66

TVORNICA REKLAMA Stankić d.o.o.

Grude

ZHK

1

1

67

KS TUEREN d.o.o. Široki Brijeg

Široki Brijeg

ZHK

39

1

68

MIROMETAL d.o.o. Posušje

Posušje

ZHK

12

1

69

PHS-RAK d.o.o. Grude

Grude

ZHK

3

1

70

MISIR BMJ d.o.o. Široki Brijeg

Široki Brijeg

ZHK

2

1

71

VOLKSVVAGEN SARAJEVO d.o.o.

Vogošća

KS

288

1

72

BRAĆA MUJIĆ Export-lmport d.o.o.

llidža

KS

131

1

73

EDELSTAHAL PROKROM d.o.o. Sarajevo

llidža

KS

20

1

74

Habenex d.o.o. Sarajevo

llidža

KS

6

1

75

Sofrel d.o.o.

Vogošća

KS

7

1

76

PROCEDO d.o.o. Sarajevo

Vogošća

KS

30

1

77

ELECTRONIK METAL PRODUKT d.o.o. Sarajevo

llidža

KS

3

1

78

Imp coils d.o.o. Sarajevo

Hadžići

KS

7

1

79

VETING d.o.o. Sarajevo

Sarajevo

KS

9

1

80

R-P-B d.o.o.

Vogošća

KS

22

1

81

F.K. COMPANY d.o.o. Sarajevo

Sarajevo

KS

31

1

82

HUDINY LOCK d.o.o. Sarajevo

Sarajevo

KS

9

1

83

UNIS UDRUŽENA METALNA INDUSTRIJA d.d. Sarajevo

Novo Sarajevo

KS

16

1

84

ATHABASCAINVESTMENT d.o.o. Tomislavgrad

Tomislavgrad

K10

93

1

85

B KRUG d.o.o.

Livno

K10

45

1

86

STOLARKOMERC d.o.o. Velika Kladuša

Velika Kladuša

USK

25

2

87

DINEKO DIZAJN d.o.o

Velika Kladuša

USK

10

2

88

M.H.M.COMPANY Bihać

Bihać

USK

4

2

89

STOLARIJA KENDIĆ d.o.o.

Velika Kladuša

USK

54

2

90

RHM COMERC d.o.o Bosanski Petrovac

Bosanski

Petrovac

USK

15

2

91

ADACO d.o.o. Bosanska Krupa

Bosanska Krupa

USK

10

2

92

Istracom d.o.o. Sanski Most

Sanski Most

USK

8

2

93

Grafostil d.o.o.

Odžak

PK

12

2

94

DUO d.o.o. Domaljevac

Domaljenovac

PK

1

2

95

Žepić d.o.o. Gračanica

Gračanica

тк

12

2

96

IVADO d.o.o. Gračanica

Gračanica

тк

8

2

97

MEFOS IB-6 d.o.o. Kladanj

Kladanj

тк

3

2

 
 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: