(izmjena) Usluge osiguranja imovine od svih rizika

Datum objave: 18.02.2021. 15:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.02.2021.

ISPRAVKA ZA

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

5774-1-2-11-8-2-7013/21


Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 5774-1-2-11-9-1-7013/21
Datum objave obavještenja 4.2.2021.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "MIRSAD PRNJAVORAC" VOGOŠĆA
IDB/JIB 4200299940008
Kontakt osoba AJLINA HADŽOVIĆ
Adresa JOŠANIČKA 51
Poštanski broj 71320 Vogošća (bhp sa)
Općina/Grad Vogošća
Telefon (033) 430-911
Faks (033) 430-910
Elektronska pošta prima97@bih.net.ba
Internet adresa www.osmp.edu.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Dodaje se ANEKS D1 za lot broj: 2.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluga osiguranja radnika od posljedica nesretnog slučaja – nezgode

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluga osiguranja radnika od posljedica nesretnog slučaja – nezgode

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66510000-8 Usluge osiguranja
Dodatni predmet(i) 66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Grupa ponuđača

IV 1.a. Broj članova grupe ponuđača

2
 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. 4200326930001 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina
2 TRIGLAV OSIGURANJE D.D. 4200247470003 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

9549,22

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

21.1.2020. - 31.12.2022.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

22.1.2020.


VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 3183,07 1.1.2021. TRIGLAV OSIGURANJE D.D., SARAJEVO-OSIGURANJE D.D.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
5774-1-2-11-8-2-7013/21
PODIJELI: