Iznajmljivanje bagera kašikar-gusjeničar zapremine kašike Vk≥1,7 m3 i snage motora N≥170 kW

Datum objave: 27.06.2022. 13:47 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

663-1-2-102-5-327/22


Broj obavještenja o nabavci 663-1-2-102-3-150/22

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv RUDNIK UGLJA "KREKA" D.O.O. TUZLA
IDB/JIB 4209020780003
Kontakt osoba Edin Džambić
Adresa Mije Keroševića Guje br. 1
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 280-083
Faks (035) 287-460
Elektronska pošta poslovikomercijale@kreka.ba
Internet adresa www.kreka.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

2, 3, 4

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Više ponuđača

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3984000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Iznajmljivanje pomoćne mehanizacije za potrebe Rudnika uglja „Kreka“ d.o.o. – Tuzla (LOT 1 – LOT 4)

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Iznajmljivanje pomoćne mehanizacije za potrebe Rudnika uglja „Kreka“ d.o.o. – Tuzla (LOT 1 – LOT 4)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 – Iznajmljivanje buldozera snage N≥130 kW

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 – Iznajmljivanje buldozera snage N≥130 kW

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1152000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

23.6.2022. - 23.6.2023.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Rudnik „Dubrave“ u Dubravama , Rudnik „Šikulje“ u Lukavcu

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok početka vršenja usluga 40,00 %
2 Rok plaćanja 60,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Više ponuđača


IV 1.a. Broj ponuđača

3
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 JUNUZOVIĆ-KOPEX D.O.O. LUKAVAC 4209157220005 Lukavac Bosna i Hercegovina
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MHI-KOMPANI DOO 4209342390006 Lukavac Bosna i Hercegovina
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TITANIK D.O.O. 4209281150007 Tuzla Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1152000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

1152000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

23.6.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3 – Iznajmljivanje bagera kašikar-gusjeničar zapremine kašike Vk≥1,7 m3 i snage motora N≥170 kW

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3 – Iznajmljivanje bagera kašikar-gusjeničar zapremine kašike Vk≥1,7 m3 i snage motora N≥170 kW

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

768000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

23.6.2022. - 23.6.2023.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Rudnik „Dubrave“ u Dubravama , Rudnik „Šikulje“ u Lukavcu

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok početka vršenja usluga 40,00 %
2 Rok plaćanja 60,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Više ponuđača


IV 1.a. Broj ponuđača

4
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 JUNUZOVIĆ-KOPEX D.O.O. LUKAVAC 4209157220005 Lukavac Bosna i Hercegovina
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MHI-KOMPANI DOO 4209342390006 Lukavac Bosna i Hercegovina
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TEVEKKUL D.O.O. 4210465820003 Tuzla Bosna i Hercegovina
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TITANIK D.O.O. 4209281150007 Tuzla Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

768000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

768000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

23.6.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

5

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 4 – Iznajmljivanje bagera čistača traka snage motora N≥100 kW

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 4 – Iznajmljivanje bagera čistača traka snage motora N≥100 kW

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema tenderskoj dokumnetaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

624000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

23.6.2022. - 23.6.2023.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Rudnik „Dubrave“ u Dubravama , Rudnik „Šikulje“ u Lukavcu

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok početka vršenja usluga 40,00 %
2 Rok plaćanja 60,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Više ponuđača


IV 1.a. Broj ponuđača

4
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 JUNUZOVIĆ-KOPEX D.O.O. LUKAVAC 4209157220005 Lukavac Bosna i Hercegovina
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MHI-KOMPANI DOO 4209342390006 Lukavac Bosna i Hercegovina
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TEVEKKUL D.O.O. 4210465820003 Tuzla Bosna i Hercegovina
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TITANIK D.O.O. 4209281150007 Tuzla Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

624000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

624000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

23.6.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
663-1-2-102-5-327/22
PODIJELI: