Iznajmljivanje rovokopača Vk ≥ 1,7 m3 i snage motora P ≥ 170 kNW (za Rudnik Dubrave) (kom. 2) (do 2.500 sati)

Datum objave: 15.04.2020. 12:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.04.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

663-1-2-62-5-202/20


Broj obavještenja o nabavci 663-1-2-62-3-34/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB 4209020780003
Kontakt osoba Edin Šehanović
Adresa Mije Keroševića Guje br. 1
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 280-083
Faks (035) 287-460
Elektronska pošta poslovikomercijale@kreka.ba
Internet adresa www.kreka.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

8

II 2.b. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

2, 3, 4, 5, 6, 7

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

945000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Iznajmljivanje opreme rudarske mehanizacije za potrebe organizacionih jedinica u sastavu ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. – Tuzla
u 2020. godini (LOT 1 – LOT 8)

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Iznajmljivanje opreme rudarske mehanizacije za potrebe organizacionih jedinica u sastavu ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. – Tuzla
u 2020. godini (LOT 1 – LOT 8)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Iznajmljivanje buldozera P ≥ 120 kW (za Rudnik „Šikulje“) (kom. 1) (do 400 sati)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Iznajmljivanje buldozera P ≥ 120 kW (za Rudnik „Šikulje“) (kom. 1) (do 400 sati)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

(kom. 1) (do 400 sati)

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

40000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

30.3.2020. - 30.3.2021.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Rudnik „Šikulje“ u Lukavcu

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DEN ALM COMPANY D.O.O. LUKAVAC 4209353080009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM


39960,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

30.3.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

39960,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

40000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Okvirni sporazum br. 145/20


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Iznajmljivanje rovokopača Vk ≥ 1,7 m3 i snage motora P ≥ 170 kW (za Rudnik „Dubrave“) (kom. 2) (do 2.500 sati)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Iznajmljivanje rovokopača Vk ≥ 1,7 m3 i snage motora P ≥ 170 kW (za Rudnik „Dubrave“) (kom. 2) (do 2.500 sati)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

(kom. 2) (do 2.500 sati)

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

300000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

16.3.2020. - 16.3.2021.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Rudnik „Dubrave“ u Dubravama

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TITANIK D.O.O. 4209281150007 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM


297500,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

16.3.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

297500,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

450000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Okvirni sporazum br. 98/20


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Iznajmljivanje rovokopača Vk ≥ 1,6 m3 i snage motora P ≥ 170 kW (za Rudnik „Šikulje“) (kom. 1) (do 1.250 sati)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Iznajmljivanje rovokopača Vk ≥ 1,6 m3 i snage motora P ≥ 170 kW (za Rudnik „Šikulje“) (kom. 1) (do 1.250 sati)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

(kom. 1) (do 1.250 sati)

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

150000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

8.4.2020. - 31.3.2021.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Rudnik „Šikulje“ u Lukavcu

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MHI-KOMPANI DOO 4209342390006 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM


137350,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

2.4.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

5

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

5

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

137350,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

225000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Okvirni sporazum br. 146/20


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Iznajmljivanje rovokopača zapremine kašike Vk min 1,0 m3 i utovarno-istovarne lopate sa ravnom ivicom dužine min. 3,0 m,
snage motora P ≥ 100 kW (za Rudnik „Dubrave“) (kom. 2) (do 2.000 sati)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Iznajmljivanje rovokopača zapremine kašike Vk min 1,0 m3 i utovarno-istovarne lopate sa ravnom ivicom dužine min. 3,0 m,
snage motora P ≥ 100 kW (za Rudnik „Dubrave“) (kom. 2) (do 2.000 sati)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

(kom. 2) (do 2.000 sati)

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

210000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

19.3.2020. - 19.3.2021.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Rudnik „Dubrave“ u Dubravama

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TITANIK D.O.O. 4209281150007 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

210000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

16.3.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

210000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

210000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Okvirni sporazum br. 97/20


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Iznajmljivanje rovokopača zapremine kašike Vk = 0,8 – 1,2 m3 (za Rudnik „Šikulje“) (kom. 1) (do 700 sati)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Iznajmljivanje rovokopača zapremine kašike Vk = 0,8 – 1,2 m3 (za Rudnik „Šikulje“) (kom. 1) (do 700 sati)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

(kom. 1) (do 700 sati)

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

70000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

14.4.2020. - 13.4.2021.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Rudnik „Šikulje“ u Lukavcu

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MHI-KOMPANI DOO 4209342390006 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM


55580,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

2.4.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

5

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

5

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

55580,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

91000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Okvirni sporazum br. 147/20


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Iznajmljivanje rovokopača duga katarka zapremine kašike Vk ≥ 0,6 m3 (za Rudnik „Šikulje“) (kom. 1) (do 350 sati)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Iznajmljivanje rovokopača duga katarka zapremine kašike Vk ≥ 0,6 m3 (za Rudnik „Šikulje“) (kom. 1) (do 350 sati)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

(kom. 1) (do 350 sati)

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

35000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2.4.2020. - 2.4.2021.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Rudnik „Šikulje“ u Lukavcu

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MHI-KOMPANI DOO 4209342390006 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM


34965,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

2.4.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

34965,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

35000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Okvirni sporazum br. 148/20

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
663-1-2-62-5-202/20
PODIJELI: