Iznajmljivanje rovokopača Vk ≥ 1,7 m3 i snage motora P ≥ 170 kW (za Rudnik Dubrave)

Datum objave: 19.01.2021. 15:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.01.2021.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

663-1-2-62-9-38-663/21


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 663-1-2-62-5-202/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB 4209020780003
Kontakt osoba Edin Šehanović
Adresa Mije Keroševića Guje br. 1
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 280-083
Faks (035) 287-460
Elektronska pošta poslovikomercijale@kreka.ba
Internet adresa www.kreka.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Iznajmljivanje opreme rudarske mehanizacije za potrebe organizacionih jedinica u sastavu ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. – Tuzla
u 2020. godini (LOT 1 – LOT 8)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Iznajmljivanje buldozera P ≥ 120 kW (za Rudnik „Šikulje“) (kom. 1) (do 400 sati)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Iznajmljivanje buldozera P ≥ 120 kW (za Rudnik „Šikulje“) (kom. 1) (do 400 sati)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DEN ALM COMPANY D.O.O. LUKAVAC 4209353080009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

39960,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

30.3.2020. - 30.3.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

30.3.2020.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 39960,00 7.5.2020. DEN ALM COMPANY D.O.O. LUKAVAC


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Iznajmljivanje rovokopača Vk ≥ 1,7 m3 i snage motora P ≥ 170 kW (za Rudnik „Dubrave“) (kom. 2) (do 2.500 sati)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Iznajmljivanje rovokopača Vk ≥ 1,7 m3 i snage motora P ≥ 170 kW (za Rudnik „Dubrave“) (kom. 2) (do 2.500 sati)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TITANIK D.O.O. 4209281150007 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

297500,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

16.3.2020. - 16.3.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

16.3.2020.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 99960,00 19.3.2020. TITANIK D.O.O.
2 107100,00 1.4.2020. TITANIK D.O.O.
3 90440,00 29.4.2020. TITANIK D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Iznajmljivanje rovokopača Vk ≥ 1,6 m3 i snage motora P ≥ 170 kW (za Rudnik „Šikulje“) (kom. 1) (do 1.250 sati)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Iznajmljivanje rovokopača Vk ≥ 1,6 m3 i snage motora P ≥ 170 kW (za Rudnik „Šikulje“) (kom. 1) (do 1.250 sati)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MHI-KOMPANI DOO 4209342390006 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

137350,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

8.4.2020. - 31.3.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

2.4.2020.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 10988,00 22.4.2020. MHI-KOMPANI DOO
2 21976,00 29.4.2020. MHI-KOMPANI DOO
3 16482,00 20.5.2020. MHI-KOMPANI DOO
4 21976,00 9.6.2020. MHI-KOMPANI DOO
5 21976,00 20.7.2020. MHI-KOMPANI DOO
6 21976,00 10.8.2020. MHI-KOMPANI DOO
7 21976,00 8.10.2020. MHI-KOMPANI DOO


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Iznajmljivanje rovokopača zapremine kašike Vk min 1,0 m3 i utovarno-istovarne lopate sa ravnom ivicom dužine min. 3,0 m,
snage motora P ≥ 100 kW (za Rudnik „Dubrave“) (kom. 2) (do 2.000 sati)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Iznajmljivanje rovokopača zapremine kašike Vk min 1,0 m3 i utovarno-istovarne lopate sa ravnom ivicom dužine min. 3,0 m,
snage motora P ≥ 100 kW (za Rudnik „Dubrave“) (kom. 2) (do 2.000 sati)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TITANIK D.O.O. 4209281150007 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

210000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

19.3.2020. - 19.3.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

16.3.2020.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 76965,00 8.4.2020. TITANIK D.O.O.
2 82110,00 30.4.2020. TITANIK D.O.O.
3 1785,00 20.5.2020. TITANIK D.O.O.
4 49140,00 2.6.2020. TITANIK D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Iznajmljivanje rovokopača zapremine kašike Vk = 0,8 – 1,2 m3 (za Rudnik „Šikulje“) (kom. 1) (do 700 sati)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Iznajmljivanje rovokopača zapremine kašike Vk = 0,8 – 1,2 m3 (za Rudnik „Šikulje“) (kom. 1) (do 700 sati)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MHI-KOMPANI DOO 4209342390006 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

55580,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

14.4.2020. - 13.4.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

2.4.2020.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 27790,00 7.5.2020. MHI-KOMPANI DOO
2 11910,00 18.6.2020. MHI-KOMPANI DOO
3 15880,00 21.8.2020. MHI-KOMPANI DOO


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Iznajmljivanje rovokopača duga katarka zapremine kašike Vk ≥ 0,6 m3 (za Rudnik „Šikulje“) (kom. 1) (do 350 sati)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Iznajmljivanje rovokopača duga katarka zapremine kašike Vk ≥ 0,6 m3 (za Rudnik „Šikulje“) (kom. 1) (do 350 sati)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MHI-KOMPANI DOO 4209342390006 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

34965,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

2.4.2020. - 2.4.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

2.4.2020.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 14985,00 7.5.2020. MHI-KOMPANI DOO
2 19980,00 21.8.2020. MHI-KOMPANI DOO

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
663-1-2-62-9-38-663/21
PODIJELI: