Izrada glavnih projekata za izgradnju potpornih zidova na području općine Lukavac

Datum objave: 13.11.2020. 13:35 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.11.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

719-1-2-52-5-116/20


Broj obavještenja o nabavci 719-1-2-52-3-81/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA LUKAVAC
IDB/JIB 4209451920007
Kontakt osoba Nermina Selimović
Adresa Trg Slobode 1
Poštanski broj 75300 Lukavac (bhp sa)
Općina/Grad Lukavac
Telefon (035) 366-753
Faks (035) 366-703
Elektronska pošta nermina.selimovic@lukavac.ba
Internet adresa www.lukavac.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Lukavac

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

3, 4, 5, 6, 7, 8

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA USLUGA PROJEKTOVANJA

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA PRISTUPNE RAMPE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM U ULICI BRANILACA BOSNE BB (ZGRADA
SELJANKA 1)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada Glavnog projekta pristupne rampe za osobe sa invaliditetom u ulici Branilaca Bosne bb (zgrada Seljanka 1), detaljno
opisan u projektnom zadatku broj: 03-45-97/20 od 29.06.2020. godine

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71320000-7 Usluge tehničkog projektiranja


II Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

500,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana računajući od dana obostranog potpisivanja ugovora

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište ugovornog organa, Općina Lukavac-Služba za investicije i poslove mjesnih zajednica, Trg Slobode broj 1. u Lukavcu

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 2,00 %
2 Cijena 98,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača


Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HG INŽENJERING D.O.O TUZLA 4210281340009 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

195,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

2.11.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

195,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

195,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ULIČNE RASVJETE U LUKAVCU U ULICAMA: ŠKOLSKA, PATRIOTSKE LIGE, SARAJEVSKA, KULINA
BANA I LUKAVAČKIH PJESNIKA

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada Glavnog projekta ulične rasvjete u Lukavcu gradu u ulicama: Školska, Patriotske lige, Sarajevska, Kulina Bana i
Lukavačkih pjesnika, detaljno opisan u projektnom zadatku broj: 03-45-101/20 od 29.06.2020. godine koji se nalazi u
prilogu tenderske dokumentacije.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71320000-7 Usluge tehničkog projektiranja


II Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana računajući od dana obostranog potpisivanja ugovora.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište ugovornog organa, Općina Lukavac-Služba za investicije i poslove mjesnih zajednica, Trg Slobode broj 1. u Lukavcu.

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 2,00 %
2 Cijena 98,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača


Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HG INŽENJERING D.O.O TUZLA 4210281340009 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

5470,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

2.11.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

5

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5470,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7500,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I PROŠIRENJA DOMA KULTURE U MZ BERKOVICA

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije i proširenja Doma kulture u MZ Berkovica, detaljno opisan u projektnom zadatku
broj: 03-45-102/20 od 29.06.2020. godinu koji se nalazi u prilogu tenderske dokumentacije.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71320000-7 Usluge tehničkog projektiranja


II Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1500,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana računajući od dana obostranog potpisivanja ugovora

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište ugovornog organa, Općina Lukavac-Služba za investicije i poslove mjesnih zajednica, Trg Slobode broj 1. u Lukavcu

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 2,00 %
2 Cijena 98,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HG INŽENJERING D.O.O TUZLA 4210281340009 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

980,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

2.11.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

980,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

980,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

IZRADA GLAVNIH PROJEKATA ZA IZGRADNJU POTPORNIH ZIDOVA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada Glavnih projekata za izgradnju potpornih zidova na području općine Lukavac, detaljno opisanih u projektnim
zadacima broj: 03-45-104/20 od 29.06.2020. godinu, 03-45-105/20 od 29.06.2020.godine, 03-45-106/20 od 29.06.2020.
godine i 03-45-107/20 od 29.06.2020. godine koji se nalazi u prilogu tenderske dokumentacije.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71320000-7 Usluge tehničkog projektiranja


II Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana računajući od dana obostranog potpisivanja ugovora.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište ugovornog organa, Općina Lukavac-Služba za investicije i poslove mjesnih zajednica, Trg Slobode broj 1. u Lukavcu.

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 2,00 %
2 Cijena 98,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača


Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HG INŽENJERING D.O.O TUZLA 4210281340009 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

2000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

2.11.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

IZRADA ELABORATA ZA POSTAVLJANJE POSEBNIH OBJEKATA NA CESTI RADI SMANJENJA BRZINE KRETANJA VOZILA NA
PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada eleborata za postavljanje posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila na području općine
Lukavac, detaljno opisanih u projektnom zadatku broj: 03-45-99/20 od 29.06.2020. godinu, koji se nalazi u prilogu
tenderske dokumentacije.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71320000-7 Usluge tehničkog projektiranja


II Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana računajući od dana obostranog potpisivanja ugovora.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište ugovornog organa, Općina Lukavac-Služba za investicije i poslove mjesnih zajednica, Trg Slobode broj 1. u Lukavcu.

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 2,00 %
2 Cijena 98,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača


Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HG INŽENJERING D.O.O TUZLA 4210281340009 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

870,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

2.11.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

870,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

870,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

IZRADA ELABORATA ISPITIVANJA STANJA MOSTA U PURAČIĆU NA PUTU KHK-PURAČIĆ( L057003)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada elaborata ispitivanja stanja mosta u Puračiću na putu KHK-Puračić (L057003), detaljno opisan u zadatku broj: 03-45-
103/20 od 29.06.2020. godine).

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71320000-7 Usluge tehničkog projektiranja


II Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Data u tenderskoj dokumentaciji

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište ugovornog organa, Općina Lukavac-Služba za investicije i poslove mjesnih zajednica, Trg Slobode broj 1. u Lukavcu

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 2,00 %
2 Cijena 98,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HG INŽENJERING D.O.O TUZLA 4210281340009 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

490,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

2.11.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

490,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

490,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
719-1-2-52-5-116/20
PODIJELI: