Izrada Glavnog projekta primarne vodovodne mreže za naselja Grebnice i Bazik

Datum objave: 25.08.2021. 12:33 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.08.2021.

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

72-1-2-9-5-12/21


Broj obavijesti o nabavi 72-1-2-9-3-5/21

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINA DOMALJEVAC-ŠAMAC
IDB/JIB 4254004450007
Kontakt osoba Miroslav Lucić
Adresa Posavski branitelja 148
Poštanski broj 76233 Domaljevac (hp mo)
Općina/Grad Domaljevac/Šamac
Telefon (031) 716-600
Faks (031) 716-604
Elektronička pošta miroslav.lucic@tel.net.ba
Internet adresa www.domaljevac.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 2.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Domaljevac/Šamac

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izrada Glavnog projekta primarne vodovodne mreže za naselja Grebnice i Bazik

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada Glavnog projekta primarne vodovodne mreže za naselja Grebnice i Bazik

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71322200-3 Usluge projektiranja cjevovoda


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskom dokumentu

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Domaljevac

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

120 dana od potpisa Ugovora

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 IBIS D.O.O. ZAVIDOVIĆI 4218141720007 Zavidovići Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

9400,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

18.8.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

9400,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

26000,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
72-1-2-9-5-12/21
PODIJELI: