Izrada Glavnog Projekta - Regulacija potoka-obodnog kanala Liješanj u Gradu Doboju

Datum objave: 29.06.2015. 12:40 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.06.2015.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1086-1-2-25-5-36/15Broj obavještenja o nabavci 1086-1-2-25-3-14/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA "VODE SRPSKE"
IDB/JIB 4403534960001
Kontakt osoba Vedran Furtula
Adresa Miloša Obilića 51
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 201-784
Faks (055) 211-517
Elektronska pošta bijeljina@voders.org
Internet adresa www.voders.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Zaštita okoline

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Jedan lot

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Pružanje usluga izrade Glavnih Projekata: Lot 1- Uređenje korita i izrada zaštitnog nasipa rijeke Bosne na širem
području naselja Bare na dužini od 3km i Lot 2 - Regulacija potoka-obodnog kanala Liješanj u Gradu Doboju


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Pružanje usluga izrade Glavnih Projekata: Lot 1- Uređenje korita i izrada zaštitnog nasipa rijeke Bosne na širem
području naselja Bare na dužini od 3km i Lot 2 - Regulacija potoka-obodnog kanala Liješanj u Gradu Doboju

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

NeANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2 - Pružanje usluga izrada Glavnog Projekta - Regulacija potoka-obodnog kanala Liješanj u Gradu Doboju

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 2 - Pružanje usluga izrada Glavnog Projekta - Regulacija potoka-obodnog kanala Liješanj u Gradu Doboju

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71320000-7 Usluge tehničkog projektovanja

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

68376,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga za predmetnu nabavku je kod izabranog privrednog subjekta sa kojim se zaključi predmetni
ugovor

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.o.o. 4400385310008 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

58900,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

29.6.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

58900,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

58900,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne
 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1086-1-2-25-5-36-15.pdf
PODIJELI: