Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije priključka lokalne ceste za Zdaljevac na cestu M16, dionica 006 Crna rijeka –Jajce Jug u km 13+900 i izgradnje mosta preko rijeke Vrbas

Datum objave: 09.07.2020. 07:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.07.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

260-1-2-82-5-197/20


Broj obavještenja o nabavci 260-1-2-82-3-85/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB 4200339240004
Kontakt osoba Muamera Grebo, dipl.ing.građ. Telefon: (033) 56 34 63 Faks: (033) 25
03 87 e-mail: gmuamera@jpcfbih.ba
Adresa Terezija 54
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 250-370
Faks (033) 250-400
Elektronska pošta bmujezinovic@jpcfbih.ba
Internet adresa www.jpcfbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije priključka lokalne ceste za Zdaljevac na cestu M16, dionica 006 Crna rijeka
–Jajce Jug u km 13+900 i izgradnje mosta preko rijeke Vrbas


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije priključka lokalne ceste za Zdaljevac na cestu M16, dionica 006 Crna rijeka
–Jajce Jug u km 13+900 i izgradnje mosta preko rijeke Vrbas

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71322000-1 Usluge tehničkog projektiranja u građevinarstvu za objekte niskogradnje


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Obim usluga dat je u projektnom zadatku koji je sastavni dio ove tenderske dokumentacije.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Cesta M16, dionica 006 Crna rijeka –Jajce Jug u km 13+900

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

u skladu sa rokovima datim u projektnom zadatku

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Grupa ponuđača

IV 1.a. Broj članova grupe ponuđača

2

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INFRA D.O.O. 4202595820002 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina
2 DESIGN & QC D.O.O. SARAJEVO 4201327100009 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

19940,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

6.7.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

19940,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

58230,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
260-1-2-82-5-197/20
PODIJELI: